Theo báo cáo từ tổ chức nghiên cứu năng lượng toàn cầu Ember, năm 2023, Ấn Độ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia sản xuất điện mặt trời lớn thứ ba trên thế giới.

 

Báo cáo "Đánh giá Điện lực Toàn cầu 2024" của Ember cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình năng lượng toàn cầu năm 2023, dựa trên dữ liệu từ các quốc gia và đưa ra bộ dữ liệu mở đầu tiên về sản xuất điện vào năm 2023, bao gồm 80 quốc gia chiếm 92% nhu cầu điện toàn cầu, cùng với dữ liệu lịch sử từ 215 quốc gia.

Theo báo cáo, sự gia tăng sản xuất điện mặt trời của Ấn Độ trong năm 2023 đã giúp quốc gia này vượt qua Nhật Bản để đứng thứ ba thế giới về sản lượng điện mặt trời. Năm 2023, năng lượng mặt trời đã đạt một mốc quan trọng, góp phần 5,5% vào sản lượng toàn cầu, trong đó chỉ riêng Ấn Độ đã tạo ra 5,8% điện năng từ năng lượng mặt trời. Quốc gia này đã tăng sản lượng năng lượng mặt trời năm 2023, với việc tăng thêm 18 Terawatt giờ (TWh) vào công suất, sau Trung Quốc (+156 TWh), Mỹ (+33 TWh) và Brazil (+22 TWh). Bốn quốc gia này đã đóng góp 75% vào sự tăng trưởng năng lượng mặt trời toàn cầu.

Giám đốc Chương trình Châu Á của Ember, Aditya Lolla, nhấn mạnh: "Tương lai sử dụng năng lượng tái tạo đang trở thành hiện thực, đặc biệt là năng lượng mặt trời đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy." Trong năm thứ 19 liên tiếp, năng lượng mặt trời vẫn duy trì vị thế là nguồn điện phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới, với sự bổ sung sản lượng mới gấp đôi vào năm 2023 so với năm trước.

Sự gia tăng nhanh chóng của năng lượng mặt trời đã làm tăng sản lượng toàn cầu lên gấp 6 lần so với năm 2015, trong đó Ấn Độ đã có mức tăng lên gấp 17 lần trong cùng thời kỳ. Thị phần sản xuất năng lượng mặt trời của Ấn Độ đã tăng từ 0,5% năm 2015 lên 5,8% vào năm 2023.

Theo các kịch bản của Hiệp hội Năng lượng Quốc tế (IEA), đóng góp của năng lượng mặt trời dự kiến sẽ tăng lên 22% trong sản lượng điện toàn cầu vào năm 2030. Mục tiêu tăng gấp ba lần công suất năng lượng tái tạo toàn cầu vào năm 2030, như đã thỏa thuận tại COP28, hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành năng lượng mặt trời.

Ấn Độ được chọn là một trong số ít quốc gia cam kết tăng gấp ba lần công suất tái tạo vào năm 2030. Phân tích của Ember cho thấy, Ấn Độ cần tăng cường bổ sung công suất hàng năm để đạt được mục tiêu này, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nền kinh tế và giảm lượng khí thải carbon từ ngành điện.

Nguồn:từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc tế