Chức năng nhiệm vụ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
VÀ KHỞI NGHIỆP
 

Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp được Hội Nữ trí thức Việt Nam thành lập tại Quyết định số 10/QĐ-HNTTVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động KH&CN số: A-1665  ngày 8/11/2016  với chức năng và nhiệm vụ chính như sau:
1.    Chức năng: 
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn cao để nghiên cứu và triển khai ứng dụng KH&CN; hỗ trợ  thông tin KH&CN, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khởi nghiệp dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo góp phần phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội của đất nước.
2.    Nhiệm vụ chính
•    Thực hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động hỗ trợ thông tin KH&CN, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp dựa vào KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
•    Nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động hỗ trợ thông tin KH&CN, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
•    Tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN trong và ngoài nước;  Giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của các nhà khoa học và doanh nhân nữ; 
•    Tổ chức và thực hiện công tác truyền thông về sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, thị trường KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực trên; 
•    Cung cấp và phổ biến thông tin công nghệ cho doanh nghiệp và nông dân; Tư vấn, kết nối đầu tư khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Tư vấn đánh giá, định giá công nghệ; Hỗ trợ khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước; 
•    Thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tới: 

HỘI NỮ TRÍ THỨC VIỆT NAM
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHCN VÀ KHỞI NGHIỆP

39    Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel : 0965806761     Email:  costas.vn@gmail.com    
Website: sanphamkhoahoc.vn

LOGO THƯƠNG HIỆU

 

Đặt hàng

0913597827
 

Giờ làm việc

T2 - T6: 8h00 - 17h00
 

Miễn phí vận chuyển

Đơn hàng trên 2 triệu
 

0913597827