Omicron là một biến thể mới của virus Sars-cov-2, nó có khả năng lây nhiễm cao so với các biến thể khác như Alpha, Beta, Gamma và Delta. Nhiễm biến thể Omicron thường ít gây ra bệnh nghiêm trọng hơn. Dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron có thể gây ra bệnh nhẹ hơn, mặc dù một số người vẫn có thể mắc bệnh nặng, cần nhập viện và có thể tử vong do nhiễm biến thể này. Đến nay, Omicron được các nhà khoa học gọi là “biến thể tàng hình” với các biến thể phụ của nó và để hiểu thêm mức độ lây lan nguy hiểm của biếm thể này, Cục Thông tin KH&CN quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống. Những nghiên cứu công bố trước đó trong năm 2022 được tổng hợp tại đường link cuối bài. 

 

PUBMED

1. Omicron variant showed lower neutralizing sensitivity than other SARS-CoV-2 variants to immune sera elicited by vaccines after boost.

Ai J, Zhang H, Zhang Y, Lin K, Zhang Y, Wu J, Wan Y, Huang Y, Song J, Fu Z, Wang H, Guo J, Jiang N, Fan M, Zhou Y, Zhao Y, Zhang Q, Liu Q, Lv J, Li P, Qiu C, Zhang W.

Emerg Microbes Infect. 2022 Dec; 11(1):337-343. doi: 10.1080/22221751.2021.2022440.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8788341/pdf/TEMI_11_2022440.pdf

2. Mutations on RBD of SARS-CoV-2 Omicron variant result in stronger binding to human ACE2 receptor.

Lupala CS, Ye Y, Chen H, Su XD, Liu H.

Biochem Biophys Res Commun. 2022 Jan 29;590: 34-41. doi: 10.1016/j.bbrc.2021.12.079. Epub 2021 Dec 24.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8702632/pdf/main.pdf

3. Emergence of new SARS-CoV-2 Variant of Concern Omicron (B.1.1.529) - highlights Africa's research capabilities, but exposes major knowledge gaps, inequities of vaccine distribution, inadequacies in global COVID-19 response and control efforts.

Petersen E, Ntoumi F, Hui DS, Abubakar A, Kramer LD, Obiero C, Tambyah PA, Blumberg L, Yapi R, Al-Abri S, Pinto TCA, Yeboah-Manu D, Haider N, Asogun D, Velavan TP, Kapata N, Bates M, Ansumana R, Montaldo C, Mucheleng'anga L, Tembo J, Mwaba P, Himwaze CM, Hamid MMA, Mfinanga S, Mboera L, Raj T, Aklillu E, Veas F, Edwards S, Kaleebu P, McHugh TD, Chakaya J, Nyirenda T, Bockarie M, Nyasulu PS, Wejse C, Muyembe-Tamfum JJ, Azhar EI, Maeurer M, Nachega JB, Kock R, Ippolito G, Zumla A.

Int J Infect Dis. 2022 Jan;114: 268-272. doi: 10.1016/j.ijid.2021.11.040. Epub 2021 Dec 1.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8634699/pdf/main.pdf

4. Omicron mutations enhance infectivity and reduce antibody neutralization of SARS-CoV-2 virus-like particles.

Syed AM, Ciling A, Khalid MM, Sreekumar B, Chen PY, Kumar GR, Silva I, Milbes B, Kojima N, Hess V, Shacreaw M, Lopez L, Brobeck M, Turner F, Spraggon L, Taha TY, Tabata T, Chen IP, Ott M, Doudna JA.

medRxiv. 2022 Jan 2:2021.12.20.21268048. doi: 10.1101/2021.12.20.21268048. Preprint.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8722610/pdf/nihpp-2021.12.20.21268048v3.pdf