Ngày 15/3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024 tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, lãnh đạo các vụ thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện của Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, trong những năm qua, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các trường đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín trong hệ thống Web of Science/Scopus. Những thành quả đó góp phần tăng cường sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên bình diện quốc tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế về giáo dục đại học. Các trường hiện nay ngày càng chủ động trong việc quyết định hướng nghiên cứu và tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Theo Thứ trưởng, số lượng các công bố quốc tế của các trường đại học ngày càng được chú trọng đẩy mạnh. Nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học được chuyển giao công nghệ, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, đóng góp quan trọng, thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương. Theo thống kê năm 2023, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đã công bố được 10.043 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, chất lượng các công bố ngày càng được nâng cao. Điều đó thể hiện sự quan tâm của các đơn vị trong việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - công bố - phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh việc nghiên cứu khoa học và chiến lược đào tạo là vấn đề cốt lõi trong hoạt động của từng cơ sở giáo dục đại học. Vì vậy, các trường cần trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ. Theo thứ trưởng, mỗi trường có những điều kiện, chiến lược, sứ mạng và tầm nhìn của mình nên điều kiện thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ cũng khác nhau. Việc các trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm rất quan trọng.

Tại hội nghị, TS. Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình bày báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 và Triển khai kế hoạch năm 2024.

Qua hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn các đại biểu từ những thực tiễn của các cơ sở giáo dục đại học cần trao đổi rộng hơn những vấn đề liên quan khoa học công nghệ ở các trường. Từ đó, Bộ GD&ĐT cùng Bộ Khoa học Công nghệ đề ra những chính sách quy định thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ.

Nguồn:từ trang web:vista.gov.vn của cục thông tinKH&CN quốc gia