Ngày 9/10/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2023 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện gần 40 cơ quan thông tấn, báo chí.

Quang cảnh buổi họp báo

Một số kết quả hoạt động trong quý III và kế hoạch trong quý IV năm 2023

Tại họp báo, ông Đỗ Thành Long, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong quý III/2023, Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 văn bản (02 Nghị định; 01 Nghị quyết và 01 Chỉ thị) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội quản lý và phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 8 dự thảo văn bản. Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tháp tùng các đoàn công tác của Lãnh đạo Chính phủ hoặc tổ chức các đoàn công tác của Bộ tham dự các hội nghị/hội thảo; tổ chức các buổi làm việc song phương với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường quan hệ quốc tế về kiện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước với các đối tác nước ngoài; tăng cường thu hút nguồn lực KH&CN từ nước ngoài vào Việt Nam; thúc đẩy ứng dụng công nghệ hạt nhân, nâng cao hiệu quả của các hoạt động thanh sát hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững...

Cũng trong Quý III, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND các tỉnh/thành phố tổ chức các sự kiện: Sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững"; Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2023 (AI4VN 2023) với chủ đề "Sức mạnh cho cuộc sống"; Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 (VINANST-15)...

Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam. Theo Báo cáo GII 2023 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố ngày 27/9/2023, Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia/nền kinh tế, tăng 2 bậc so với năm 2022, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp; là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Việt Nam cũng là một trong 3 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp (gồm Ấn Độ, Cộng hòa Moldova và Việt Nam).

Căn cứ chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình/kế hoạch công tác của Bộ, trong Quý IV/2023, Bộ tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KHCN và đổi mới sáng tạo, cụ thể: Hoàn thiện, trình Ban Bí thư dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08 dự thảo văn bản (02 đề nghị xây dựng Luật; 03 Nghị định và 03 Quyết định).

Trong quý IV-2023, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện, trình Ban Bí thư dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo văn bản như: Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định quy định chi tiết về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và các giải thưởng khác về KH&CN; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ…

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức triển khai các hiệp định, thoả thuận hợp tác song phương về KH&CN với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt chú trọng các nước là đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện với Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở thế mạnh của đối tác và nhu cầu của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác về KH,CN và đổi mới sáng tạo gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức một số sự kiến lớn sau đây: Hội nghị giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Nam Bộ; Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới; Techmart Việt Nam 2023; Techfest quốc gia; Khóa họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF); Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nguồn :từ trang web.vista.gov.vn của cục thông tin KH&CN quốc gia