Theo một nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Harvard T.H. Chan School of Public Health. So với những người chưa bao giờ hút thuốc và đang được điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC), những người đang hút thuốc có tỷ lệ tử vong là hơn 68% và những người từng hút thuốc có tỷ lệ tử vong cao hơn 26%.

 

Giáo sư David Christiani cho biết: “Lịch sử hút thuốc của những người tham gia nghiên cứu rất đa dạng, có người đã ngừng hút thuốc vài năm trước khi được chẩn đoán và một số thì đã ngừng hút thuốc vài thập kỷ trước đó. Phạm vi rộng này giúp chúng tôi tin tưởng vào kết quả của mình; rằng lợi ích của việc ngừng hút thuốc trước khi được chẩn đoán vẫn tồn tại ngay cả sau khi chẩn đoán ung thư phổi”.

Nghiên cứu đã theo dõi 5.594 bệnh nhân mắc NSCLC, chiếm 85% tổng số trường hợp ung thư phổi, đã đăng ký vào Nhóm nghiên cứu sống sót sau ung thư phổi Boston tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts-Hoa Kỳ từ năm 1992 đến năm 2022. Trong số đó, 795 người chưa bao giờ hút thuốc; 3.308 người từng hút thuốc; và 1.491 người hiện đang hút thuốc. Họ đã hoàn thành bảng câu hỏi về thói quen hút thuốc và các thông tin nhân khẩu học; sức khỏe khác ở mức cơ bản. Sau đó các nhà nghiên cứu kiểm tra tỷ lệ sống sót của họ sau mỗi 12 đến 18 tháng. Trong thời gian nghiên cứu, 3.842 người tham gia đã chết: 79,3% người hút thuốc hiện tại, 66,8% người đã từng hút thuốc và 59,6% người chưa bao giờ hút thuốc.

Trong khi không hút thuốc có liên quan đến tỷ lệ sống sót cao sau khi chẩn đoán ung thư phổi, những phát hiện này cho thấy mối liên hệ đáng kể giữa tỷ lệ tử vong thấp hơn và việc bỏ hút thuốc trước khi chẩn đoán. Bệnh nhân không hút thuốc càng lâu thì càng tích lũy được nhiều lợi ích về sức khỏe: Đối với những người từng hút thuốc, việc tăng gấp đôi số năm cai thuốc trước khi chẩn đoán ung thư phổi có liên quan đáng kể đến việc kéo dài thời gian sống. Ngược lại, tăng gấp đôi số năm hút thuốc sẽ rút ngắn thời gian sống sót so với những người hút thuốc hiện tại và trước đây được chẩn đoán mắc NSCLC.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mối liên quan giữa tỷ lệ sống sót và tiền sử hút thuốc có thể khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn lâm sàng mà bệnh ung thư phổi được chẩn đoán và nghiên cứu không tính đến các loại điều trị khác nhau mà những người tham gia đang nhận.