Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) vừa khởi động một dự án nghiên cứu khoa học lớn về cơ chế phân phối mục tiêu của thuốc nano nông nghiệp và tạo ra các sản phẩm mới.

CAAS đã đạt được một số quyền sở hữu trí tuệ độc lập trong nguyên tắc thiết kế, cơ chế hiệp đồng, công nghệ và tích hợp quy trình của thuốc nano nông nghiệp. Điều này cung cấp các điều kiện cơ bản cho phát triển công nghiệp quy mô lớn, Hao Zhiqiang, một quan chức của Viện Môi trường và Phát triển bền vững trong Nông nghiệp thuộc CAAS cho biết.

“Nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và an toàn của thuốc nông nghiệp và hiện thực hóa công nghiệp hóa thuốc nano nông nghiệp thông qua hợp tác nghiên cứu trường đại học với ngành công nghiệp”, Cui Haixin, nhà nghiên cứu tại Viện cho biết.

Một nanomet (nm) là một đơn vị chiều dài bằng một phần tỷ mét. Công nghệ nano nghiên cứu các tính chất và ứng dụng của vật liệu với kích thước cấu trúc trong phạm vi từ 1nm đến 100 nm. Thuốc nano nông nghiệp bao gồm thuốc trừ sâu nano, thuốc thú y và vắc-xin động vật. Sử dụng công nghệ nano để tạo ra thuốc trừ sâu nano hiệu quả cao và ít tồn dư đã trở thành xu hướng của thuốc trừ sâu xanh.

Nguồn: P.A.T (NASATI), theo Xinhua, 22/5/2020