Ngày 15/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023 “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2030 - Chính sách và thực tiễn”.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, chia sẻ một số vấn đề về triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2023, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, Chiến lược này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ riêng với ngành KH&CN mà còn với toàn hệ thống chính trị bởi vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 10 năm tới là đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 và Quyết định số 2404/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2023 về việc giao nhiệm vụ tính toán các chỉ tiêu và theo dõi, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Thứ trưởng Hoàng Minh khẳng định, với vai trò là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh “Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức KH&CN khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh” nhằm hỗ trợ việc hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và đưa ra giải pháp, chính sách tháo gỡ các nút thắt, rào cản trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận về: Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Chính sách và chỉ số khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Phát triển đào tạo và nghiên cứu thiết kế vi mạch tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam - Kinh nghiệm thực tiễn của VinAI. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chia sẻ thông tin về các thành tựu, sản phẩm nghiên cứu và đào tạo tiêu biểu; đề xuất cơ chế, giải pháp tăng cường phối hợp triển khai các chương trình quốc gia, liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu, đào tạo hàng đầu của đất nước để triển khai Chiến lược, chính sách hiệu quả nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ và 4 đơn vị là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Qua 02 năm triển khai, 5 cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; nhiều chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030 cũng được tham vấn trong quá trình xây dựng; qua đó, huy động sức mạnh của đông đảo các nhà khoa học tại các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của đất nước.

Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (i) dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN, (ii) dự thảo Nghị định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, (iii) Đề án phát triển hệ thống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2035.

Bộ trưởng hoan nghênh các tập đoàn kinh tế như VinGroup đã chủ động tổ chức hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, nhất là những công nghệ mới, những công nghệ đặc trưng của cuộc CMCN 4.0; đồng thời mong muốn, nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị chủ chốt nêu trên và cộng đồng doanh nghiệp để sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho toàn xã hội.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu các vấn đề được trao đổi và chia sẻ tại Hội nghị. Theo Bộ trưởng, cần đầu tư phát triển cho các Trung tâm nghiên cứu/Phòng thí nghiệm trọng điểm/Nhóm nghiên cứu mạnh và sản phẩm KH&CN ứng dụng; tăng cường công bố quốc tế chất lượng cao trên cơ sở Quỹ KH&CN; thí điểm hình thành doanh nghiệp spin-off và doanh nghiệp khởi nghiệp để hỗ trợ phát triển sản phẩm ứng dụng và thương mại hoá trên cơ sở Đề án thí điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong Chương trình phát triển thị trường KH&CN; gắn kết nhà khoa học, doanh nghiệp và địa phương; Đẩy mạnh nghiên cứu, công bố quốc tế trong lĩnh vực vi mạch, thành lập Viện nghiên cứu bán dẫn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút nguồn lực chuyên gia và doanh nghiệp; xây dựng các cơ chế chính sách để thu hút, tạo nguồn sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài.

Nguồn:từ trang web.:vista.gov.vn..của cục thông tin KH&CN.quốc  gia