Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vừa chính thức ra mắt trong khuôn khổ TECHFEST 2021.

Mục tiêu ra đời của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là: thúc đẩy phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo, sáng chế để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước; xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ; gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; kết nối giữa các nhà sáng chế, các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra mạng lưới liên kết nhằm phát triển các hoạt động khai thác, ứng dụng, thương mại hóa các sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ mới.

Các hoạt động chính của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo bao gồm: Tổ chức Cuộc thi, giải thưởng về “Giải pháp thương mại hóa sáng chế” và vinh danh danh hiệu “Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021”; hội thảo về “Thách thức trong quá trình thương mại hóa sáng chế, công nghệ và các tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp” và “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ”; tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các Làng khởi nghiệp khác về sở hữu trí tuệ, thương hiệu; khai thác sáng chế, công nghệ phục vụ định hướng nghiên cứu, sản xuất kinh doanh; khởi nghiệp dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ; phát triển kết nối đầu tư, liên kết các Làng công nghệ; hợp tác quốc tế; tổ chức trưng bày, triển lãm nhằm quảng bá các sáng chế, công nghệ mới, các sản phẩm từ các nhà sáng chế, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

NA