Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị, đại biểu Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn đại biểu khối cơ quan Trung ương chia sẻ sự vui mừng vì nhiều nội dung trong văn kiện đã nêu rất sâu đậm về vai trò và vị trí của người phụ nữ.

Trong các văn kiện Đại hội XIII, chúng tôi rất vui mừng đã có những nội dung nêu rất sâu đậm về vai trò và vị trí của người phụ nữ nói chung và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng. Trong đó, chúng tôi rất phấn khởi với định hướng của Trung ương lần này, về xây dựng người phụ nữ hiện đại. Chúng tôi cho rằng, người phụ nữ phải đáp ứng xu thế phát triển của đất nước hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và mạnh mẽ như hiện nay.

Đại biểu Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Khối cơ quan Trung Ương.

Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của tổ chức hội, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức quốc tế trong việc tạo thêm những điều kiện, cơ hội cho phụ nữ được tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng của mình để họ có thể tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như có cơ hội để tham chính tốt hơn.

Rõ ràng lực lượng lao động nữ đang chiếm tỉ lệ cao trong tổng lực lượng lao động của đất nước. Trong thực tế thời gian vừa qua, ở bình diện chung cả nước, có nhiều tập đoàn kinh tế lớn do phụ nữ điều hành. Do đó, chúng tôi cho rằng, phụ nữ cũng có lợi thế khác biệt so với nam giới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.

Chúng tôi rất kỳ vọng vào tỉ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII lần này vì có lẽ đây cũng là nhiệm kỳ mà đội ngũ cán bộ có chất lượng rất cao, nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành và được thực hiện nhiệm vụ từ các vị trí khác nhau.

Do vậy, đây là cơ hội rất tốt để các chị thực hiện tốt vai trò của mình, nếu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng vào lựa chọn sáng suốt của các đại biểu dự Đại hội, để bầu ra Ban Chấp hành mà trong đó chúng tôi mong muốn tỉ lệ nữ được giới thiệu và bầu, trúng cử sẽ đạt chỉ tiêu cũng như tỉ lệ như mong muốn, để góp phần phát huy tiếng nói của phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó trong thời gian tới.

Trong kết quả thực hiện thời gian qua, Hội luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ có hiệu quả của tổ chức quốc tế, các đối tác quốc tế truyền thống của đất nước. Nhân đây, chúng tôi cũng vui mừng thông tin, Hội vừa mới ban hành nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ phụ nữ hội nhập, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phát huy vai trò, khả năng, năng lực của phụ nữ tham gia quá trình hội nhập của đất nước.

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân Online, ảnh: Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam