Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng Nhì tại Quyết định số 1976/QĐ-TCN ngày 09/11/2020 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, việc được trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước là một vinh dự đặc biệt lớn lao, là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Đây là thành tích rất vẻ vang có sự tiếp nối truyền thống và hiện tại của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và là hành trang để Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn :từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia