Tháng 12 năm 2021, EURAXESS Worldwide và Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hoạt động hợp tác đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Việt Nam đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến “Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Liên minh châu Âu (EU) -Việt Nam 2021”.

 

TS. Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và TS. Jenny Lind Elmaco - Điều phối viên khu vực của EURAXESS Worldwide

Sau một thời gian hợp tác qua các hoạt động trực tuyến, sáng 19/5/2022, TS. Jenny Lind Elmaco, điều phối viên khu vực Đông Nam Á của EURAXESS Worldwide đã tới thăm chính thức Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã đón tiếp đại diện của EURAXESS Worldwide. Hai bên đã cùng trao đổi kế hoạch hợp tác trong năm 2022 và giai đoạn tới trong nỗ lực thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa hai khu vực Liên minh châu Âu (EU) và Đông Nam Á.

Tại buổi tiếp, TS. Jenny Lind Elmaco đã chia sẻ về các cơ hội học bổng đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học Châu Âu dành cho cán bộ và sinh viên Việt Nam. EURAXESS Worldwide có các nhóm chuyên trách tại ASEAN, các quốc gia Châu Mỹ Latinh và Caribe, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Bắc Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ thông tin về chính sách nghiên cứu tại châu Âu, cách thức tìm tài trợ hoặc các cơ hội hợp tác khác. EURAXESS Worldwide giúp liên kết các nhà nghiên cứu ở ASEAN với Châu Âu qua chia sẻ thông tin miễn phí về các sự kiện, về kinh phí nghiên cứu, sự nghiệp nghiên cứu và các cơ hội hợp tác. EURAXESS Worldwide đã phục vụ các nhà nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực, những người quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp nghiên cứu tại Châu Âu.

Thông tin về EURAXESS Worldwide và mạng lưới đại diện EURAXESS các khu vực, cũng như các chương trình hỗ trợ nghiên cứu theo khu vực có thể được tra cứu tại:  https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country.