Cùng với sự phát triển của kinh tế, khoa học, xã hội, con người càng có nhu cầu sử dụng nguồn nước sinh hoạt đạt chất lượng. Đặc biệt, khi sự phát triển ngày càng tăng của lượng dân cư tại các thành phố lớn. Điều này, yêu cầu phải có một nguồn nước sinh hoạt đủ dùng cho toàn bộ cư dân thành phố. Vậy nên, các nhà máy xử lý nước cấp sinh hoạt được ra đời và đi vào hoạt động để xử lý nước nguồn thành loại nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người dân. Bên cạnh đó, trên cả nước vẫn còn có rất nhiều các khu vực đang thiếu nước sạch trầm trọng, không đủ cấp cho nhu cầu của người dân. Do vậy, số dân vẫn đang phải sử dụng các loại nước ngầm, nước giếng khoan, nước sông không đạt tiêu chuẩn, chứa nhiều chất độc hại cho sức khỏe. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

Nguồn:Từ Trang web:vista .gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia