Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng kính gửi đến các nhà khoa học những xu hướng nghiên cứu, những ảnh hưởng của COVID-19 đối với đời sống con người. Bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống. Những nghiên cứu công bố trước thời gian này được tổng hợp tại đường link cuối bài. 

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2022_02/18-2-2022/0.jpg