Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng đối với
không chỉ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, người tiêu dùng, chủ thể sản xuất, kinh
doanh, mà còn liên quan đến vấn đề phát triển của quốc gia. Bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ là nghĩa vụ bắt buộc và là điều kiện tiên quyết đối với các quốc gia là thành
viên của Tổ chức thương mại thế giới và với những quốc gia muốn trở thành thành
viên của Tổ chức này. Nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển, đã coi việc bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ là một điều kiện không thể thiếu để thiết lập mối quan hệ
thương mại, việc thực hiện không đầy đủ về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể
tạo ra sự căng thẳng về thương mại. Bên cạnh đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn
góp phần trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại lành mạnh trên phạm vi toàn
cầu.
Để giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu,
kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh…) và cách thức tra cứu thông tin sở hữu
trí tuệ và thông tin KH&CN, phương thức lựa chọn công nghệ phù hợp với năng
lực tiếp nhận, đồng thời nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và kỹ năng sử dụng
công cụ SHTT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp và
nhà khoa học khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, Trung tâm Ứng dụng
KHCN và Khởi nghiệp (COSTAS) thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức lớp
Tập huấn về “ Sở hữu trí tuệ và phương thức lựa chọn công nghệ thích hợp với
năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp” ngày 21/9/2023 tại Hà Nội

Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp,

Hội NTT Việt Nam phát biểu khai mạc lớp Tập huấn

Đây là một trong những hoạt động triển khai nhiệm vụ “Nâng cao nhận
thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu
khoa học và sản xuất kinh doanh” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến
năm 2030 của Bộ KH&CN do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý.

Toàn cảnh lớp Tập huấn

Chương trình tập huấn này có các chủ đề sau:
- Hướng dẫn khai thác thông tin nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp trước khi
thiết kế;
- Sở hữu trí tuệ với quản trị thương hiệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh;
- Phương thức lựa chọn công nghệ thích hợp với năng lực tiếp nhận của
doanh nghiệp.

Sở hữu trí tuệ và quản trị thương hiệu

Lớp Tập huấn thu hút được hơn 70 học viên bao gồm các nhà khoa học
khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Họ đã đặt nhiều câu hỏi rất thực tiễn trong quá trình đầu tư, đổi mới công nghệ thì
cần phải làm gì để lựa chọn công nghệ phù hợp, tạo ra các nhãn hiệu sản phẩm
bắt mắt, vừa đủ thông tin truyền tải; cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và làm
thế nào để bảo vệ và phát triển thương hiệu thành công. Các học viên hy vọng
sẽ có nhiều lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ hơn nữa trong thời gian tới.