Ngày 24/5/2023 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 (Vietnam - ASIA DX Summit 2023) với chủ đề “Khai phá sức mạnh dữ liệu số, tiến vào tương lai chuyển đổi số”. 

 

Quang cảnh Diễn đàn

Năm 2023 được khẳng định là "Năm Dữ liệu số quốc gia", là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số - đã ban hành kế hoạch hành động trọng tâm cho Năm Dữ liệu số. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”, với các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trên môi trường số. Theo đó, tập trung vào các mục tiêu lớn như sau: 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục; Trên 50% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP). Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, nền tảng NDXP đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; trong đó có 85 LGSP của bộ, ngành, địa phương; 10 cơ sở dữ liệu và 08 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong năm 2022 là 876 triệu giao dịch, tăng 4,86 lần so với năm 2021. Trung bình 1 ngày có 2,4 triệu giao dịch.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể một người, một tổ chức, một nước, một chính phủ làm được. Tất cả mọi người, mọi thành phần đều phải tham gia chuyển đổi số thì mới có tài nguyên số. Đây là một “mỏ vàng”, nguồn tài nguyên vô tận từ tư duy, sáng tạo và trí tuệ mà thế giới đã, đang tạo lập, khai thác. Đây cũng là nguồn tài nguyên mới, tài nguyên xanh, giúp chúng ta phục hồi tài nguyên tự nhiên, thúc đẩy kinh tế phát triển đột phá. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Chuyển đổi số quốc gia phải lấy phát triển Chính phủ số đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo phát triển, giải quyết các vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia; quản lý nhà nước, hiệu quả; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh… Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cần xác định tham gia chuyển đổi số là tham gia thị trường toàn cầu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: ĐT

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 gồm nhiều phiên hội thảo chuyên sâu, các chuyên gia đóng góp ý kiến, trao đổi trực tiếp, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về dữ liệu và chuyển đổi số. Nhận thức quyết định hành động, nhận thức đúng thì hành động sẽ trúng, tất cả cùng nhận thức đúng thì các hành động sẽ đồng hướng, cùng vì một Việt Nam số. Để tạo lập được dữ liệu số phải có hạ tầng số, nền tảng số và hệ thống các dịch vụ số được kết nối, chia sẻ và liên thông với nhau, từ đó sẽ hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia, bước đầu tạo nên bức tranh tổng thể về các địa phương, vùng, bộ, ban, ngành. Hiện nay, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ nguồn lực, năng lực công nghệ, kinh nghiệm giải quyết các bài toán của quốc tế. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ bằng nội lực, làm chủ thiết kế, công nghệ lõi; hợp tác để dần hình thành hệ sinh thái công nghệ số hoàn chỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 (ngày 24-25/5) diễn ra 5 phiên hội thảo chuyên đề về các chủ đề: Hạ tầng dữ liệu số và bảo mật an toàn thông tin; Chuyển đổi số tại Việt Nam - châu Á và các cơ hội hợp tác; Kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển Chính phủ, Chính quyền số; Chuyển đổi số trong tài chính - ngân hàng và Hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam - châu Á. Bên lề các hội thảo là triển lãm về nền tảng giải pháp số và kết nối cung cầu chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin.