Những hiểu biết mới từ thử nghiệm TWILIGHT cho thấy rằng đơn trị bằng ticagrelor sau ba tháng điều trị ticagrelor kết hợp với aspirin có liên quan đến tỷ lệ tương tự như nhau với tái thông động mạch vành tái phát, biến cố tim mạch và mạch máu não nghiêm trọng (MACCE) và nguy cơ biến cố lâm sàng bất lợi (NACE) có tỷ lệ thấp hơn so với liệu pháp chống kết tập tiểu cầu kép (DAPT).

 

Các kết quả từ thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trên hơn 7.000 bệnh nhân đã được trình bày dưới dạng nghiên cứu lâm sàng đột phá gần đây tại Hiệp hội chụp và can thiệp tim mạch (SCAI) năm 2023.

Mặc dù có những tiến bộ trong kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da (PCI), thiết bị và phòng ngừa thứ phát, nhưng tái thông mạch lặp lại vẫn là một lo ngại lớn và có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện và chi phí chăm sóc sức khỏe.

Trong thử nghiệm TWILIGHT, những bệnh nhân có nguy cơ cao, không có biến cố và tuân thủ điều trị DAPT dựa trên ticagrelor trong ba tháng sau PCI được chọn ngẫu nhiên dùng ticagrelor kết hợp với aspirin hoặc ticagrelor kết hợp với giả dược thêm 12 tháng.

Mục đánh giá chính là tái thông mạch tái phát do thiếu máu cục bộ cơ tim có triệu chứng tái phát hoặc kéo dài. Mục đánh giá phụ bao gồm tái thông mạch đích tổn thương (TLR), tái thông mạch đích (TVR) và biến cố tim mạch và mạch máu não nghiêm trọng (MACCE) và các biến cố lâm sàng bất lợi (NACE). Tất cả các mục đánh giá được điều chỉnh và đánh giá sau 12 tháng kể từ khi ngẫu nhiên hóa trong quần thể theo quy trình.

Trong số 7.039 bệnh nhân, đơn trị bằng ticagrelor và ticagrelor kết hợp với aspirin có liên quan đến nguy cơ tái thông mạch máu lặp lại tương tự nhau (7,1% so với 6,6%, HR 1,09, KTC 95% 0,90-1,30), TLR, TVR và MACCE, trong khi NACE thấp hơn ở nhóm đơn trị bằng ticagrelor. Kết quả cũng cho thấy tái thông mạch dựa trên lâm sàng có liên quan đến nguy cơ tử vong sau đó, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ (aHR 2,92, KTC 95% 1,82-4,67).

Phó Giáo sư, Bác sỹ Usman Babert, Trung tâm Khoa học Y tế - Đại học Oklahoma, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Ở những bệnh nhân PCI có nguy cơ cao, điều quan trọng là phải giảm thiểu tái thông mạch máu lặp lại. Những phát hiện từ thử nghiệm TWILIGHT cung cấp hiểu biết sâu sắc hơn về tác động của DAPT và liệu pháp đơn trị liệu bằng ticagrelor sau PCI cho cộng đồng nghiên cứu lâm sàng”.