Sáng ngày 26/12/2018, Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp thuộc trường Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN và Sàn giao dịch công nghệ Hải Phòng tổ chức  Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy hoạt động kết nối cung – cầu KH&CN trong trường Đại học”  nhằm thúc đẩy kết nối hợp tác nhà khoa học với doanh nghiệp  
Hội thảo tập trung vào những nội dung : phân tích những khó khăn trong chuyển giao công nghệ giữa nhà khoa học với doanh nghiệp; giải pháp kết nối và thúc đẩy; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu – từ trường đại học đến thị trường; Các giải pháp thúc đẩy kết nối cung – cầu công nghệ giữa Viện trường và doanh nghiệp.


Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, viện,  trường Đại học, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ. Hội thảo đã thảo luận những giải pháp để đề xuất những giải pháp hỗ trợ cho các nhà khoa học và doanh nghiệp hợp tác được hiệu quả và chuyển giao công nghệ được thành công.