Sáng ngày 20/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ” tại khách sạn Nesta Cần Thơ nhằm tăng cường hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cũng như tăng cường tính kết nối với các nhân tố thị trường khoa học công nghệ. 
Hội thảo thu hút gần 70 đại biểu đại diện đại diện các sở, ban, ngành, viện trường, doanh nghiệp, phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng quận/huyện, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố.

 
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo tập trung vào những nội dung về vai trò liên kết nhà khoa học với doanh nghiệp, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đánh giá năng lực tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp; Thực trạng và giải pháp chuyển giao kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ; Kinh nghiệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; Phương thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm Khoa học Công nghệ; Giải pháp thúc đẩy kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ: từ góc nhìn kết nối cung cầu.

 
Bà Lê Thị Khánh Vân - Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, 
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp trình bày tại hội thảo.

Hội thảo đã chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp giúp đại biểu nắm rõ hơn về phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học cũng như đưa ra những giải pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm khoa học công nghệ được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.