Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023 nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên... Theo đó, đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (tính đến ngày 30/6/2023).

 

Giải thưởng được tổ chức với mục đích biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Giải thưởng được tổ chức qua 2 vòng xét chọn gồm: Vòng 1, tổ chức đánh giá đề tài, xét giải vòng sơ khảo, hoàn thành trước ngày 30/9/2023. Vòng 2, tổ chức đánh giá đề tài, xét giải vòng chung khảo; tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng, hoàn thành trước ngày 15/12/2023. Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử Công văn tham gia Giải thưởng: từ ngày 20/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2023.

Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai tổ chức Giải thưởng, có nhiệm vụ: Cử đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề tài tham dự Giải thưởng; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tham dự Giải thưởng; phân loại, đánh mã số, lập danh mục đề tài theo từng lĩnh vực chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng; phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập danh sách thành viên các hội đồng xét vòng sơ khảo, vòng chung khảo Giải thưởng; tổ chức công tác truyền thông về Giải thưởng…

Các cơ sở giáo dục đại học: Tổ chức xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên để gửi tham gia xét tặng Giải thưởng. Gửi đề tài nghiên cứu của sinh viên tham dự Giải thưởng đúng thời gian, đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Tạo điều kiện để các sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo tham dự báo cáo tại Hội đồng chấm Giải thưởng. Cử đại diện lãnh đạo đơn vị, phòng, ban khoa học công nghệ, Đoàn TNCSHCM, sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên có đề tài đạt Giải Nhất, Nhì, Ba tham dự Lễ tổng kết và trao Giải thưởng.

Giải thưởng năm 2022 có 416 đề tài thuộc 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ từ 94 cơ sở giáo dục đào tạo tham gia. Trong đó, 336 đề tài của sinh viên từ 89 cơ sở giáo dục đại học đảm bảo tính hợp lệ theo quy định đã được đưa vào xét chọn. Hơn 100 nhà khoa học đến từ các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khắp cả nước đã đồng hành cùng công tác tổ chức và xét chọn giải thưởng. Sau quá trình đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 250 đề tài để vinh danh trong Lễ tổng kết và trao giải; trong đó có 12 giải Nhất, 44 giải Nhì, 78 giải Ba, 116 giải Khuyến khích.