Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị

"Nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội", Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Sáng 17/3/2023, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án số 01 của Chính phủ về "Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 trong khuôn khổ Đề án 939 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Kinh tế tập thể là 1 trong 4 thành phần kinh tế quan trọng đã được Đảng và Nhà nước khẳng định xuyên suốt qua các kỳ Đại hội. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh: Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, tổ hợp tác có vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên; liên kết, phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới", Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 và Chiến lược "phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030", thời gian qua, các cấp Hội LHPN đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 01 ngày 03/01/2023 - là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ mà Hội LHPN Việt Nam vinh dự được Chính phủ tin tưởng giao chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện.

Việc phê duyệt Đề án ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023 là niềm vui lớn đối với cán bộ, hội viên, phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam, là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ cả nước trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và tạo việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tại Hà Nội

Hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 800 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý

Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội. Với sự phối hợp, đồng hành của các ngành chức năng, thông qua các hoạt động của Đề án 939 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", các cấp Hội đã khích lệ, động viên, hỗ trợ các ý tưởng, đề án gắn với việc thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2022, Hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 800 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đặt ra nhiệm vụ của các cấp Hội, đó là phối hợp với các cấp chính quyền, bộ, ban, ngành, đoàn thể tìm ra các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, tăng số lượng và chất lượng hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tăng số phụ nữ tham gia HTX ở cả vai trò quản lý đến vai trò lao động. Đây cũng là phương thức giúp phụ nữ vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển sản xuất, giúp tạo việc làm cho lao động nữ trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế và phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Việc Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là căn cứ quan trọng để Hội cùng các ngành, các cấp thúc đẩy hơn nữa hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội - Ảnh 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (bìa trái); Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu tham dự Hội nghị

Với trách nhiệm của mình, để thực hiện hiệu quả Đề án, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định ngoài việc phát huy những kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian qua, các cấp Hội cần đặt quyết tâm chính trị cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền các cấp ngay từ khâu quán triệt, triển khai nhằm tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp, của nhân dân, hội viên, phụ nữ và toàn xã hội.

Các giải pháp này không chỉ là để thực hiện thành công Đề án, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, mà còn có ý nghĩa quan trọng để giúp phụ nữ tham gia một cách chủ động vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội - Ảnh 4.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương và các đại biểu tham quan triển lãm của phụ nữ khởi nghiệp trưng bày tại Hội nghị

Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định: "Hội LHPN Việt Nam tin tưởng rằng, quá trình chỉ đạo và triển khai, sẽ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; sự ủng hộ, phối hợp của các bộ, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trung ương và cấp uỷ, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, sẽ có sự góp sức, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực từ các tổ chức đối tác, tổ chức quốc tế, những đơn vị luôn đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ".

Hỗ trợ khởi nghiệp gắn với phát huy tài nguyên bản địa

Trong khuôn khổ Đề án 939 của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", phát huy những hiệu quả tích cực của các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 5 năm qua, năm 2023, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Cuộc thi với chủ đề "Phụ nữ Khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" nhằm khích lệ những ý tưởng, khởi nghiệp sáng tạo dựa trên cơ sở phát huy những thế mạnh của địa phương để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đem lại việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội - Ảnh 3.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh, thành phố

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga kêu gọi toàn thể hội viên, phụ nữ tiếp tục mạnh dạn, tự tin tham gia, hưởng ứng cuộc thi để hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh với tinh thần Khởi nghiệp quốc gia, vừa làm giàu cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, vừa đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các đề án của Chính phủ đã, đang và bắt đầu triển khai chính là điều kiện quan trọng để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt nhất chức năng "Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho hội viên, phụ nữ cả nước tham gia phong trào sáng tạo khởi nghiệp, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.