Sau hai ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII, lần thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đảm bảo yêu cầu nội dung đề ra. Phiên bế mạc diễn ra vào chiều 25/12/2020 có sự tham dự của Phó Trưởng Ban Dân vận TW Nguyễn Phước Lộc

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hoàng Thị Ái Nhiên tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN các tỉnh, thành đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020

Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo văn bản: Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030; Dự thảo phương hướng nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Ban Chấp hành đã quyết nghị một số nội dung quan trọng: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội LHPN Việt Nam, trong đó quyết định chọn Chủ đề của năm 2021 là “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép “mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp  thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội; Tích cực chủ động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử, tuyên truyền, giám sát thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, các đề án, chương trình phối hợp; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, thí điểm một số mô hình mới.

Tặng Bằng khen và biểu trưng của Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự tri ân và chia tay các chị thôi không tham gia BCH, Đoàn Chủ tịch do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ

Tại Hội nghị đã tiến hành công tác kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII; Chia tay các chị thôi không tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch do chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ; Thực hiện Công tác Thi đua khen thưởng năm 2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận những nỗ lực cống hiến, đóng góp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trong năm qua đã cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân vừa phòng chống dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, bão lũ hiệu quả, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu bế mạc Hội nghị

Đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, các ý kiến đóng góp trí tuệ, chất lượng của các đại biểu trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị, Chủ tịch Hội khẳng định, Đoàn Chủ tịch TW Hội sẽ tiếp thu các ý kiến trên tinh thần cầu thị sâu sắc nhằm phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và phụ nữ cả nước vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đề nghị các cấp Hội tự tin, chủ động, mạnh dạn đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn với tâm huyết phấn đấu cùng xây dựng tổ chức Hội phát triển cao hơn, toàn diện hơn trong 5 năm tới, trở thành nền tảng cho nhiều năm tiếp theo, bắt kịp xu thế, dự báo được tình hình để hoạt động Hội không đứng ngoài quá trình phát triển chung của đất nước, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đề nghị năm 2021, các tỉnh, thành cần tập trung chú trọng xây dựng báo cáo chính trị, tránh tình trạng hành chính hóa, trông chờ vào cấp trên; khắc phục việc thiếu chủ động trong đánh giá thực hiện các mục tiêu, việc triển khai các hoạt động, chương trình đề án trong thời gian qua để xác định được những kết quả, thuận lợi cũng như những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó có căn cứ xây dựng nội dung hoạt động thời gian tới hiệu quả, chất lượng.

Nguồn: Cổng TTĐT Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam