Vào ngày 2/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thu thập ý kiến của cộng đồng trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

 

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi họp, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã chia sẻ về nội dung quan trọng mà Quốc hội sẽ xem xét và thảo luận trong Kỳ họp thứ 6, bao gồm hơn 40 vấn đề quan trọng về pháp luật, giám sát, và quyết định quốc gia. Ông Dũng đã đề xuất các trí thức và nhà khoa học cần tập trung đề xuất và giải thích các giải pháp và cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, giáo dục và đào tạo, cũng như xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đủ số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trương Thị Ngọc Ánh, đã khẳng định rằng cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng và sẽ giúp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lắng nghe và tiếp thu các ý kiến sâu sắc, từ đó hoàn thiện báo cáo gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh rằng đây là một kênh quan trọng để tổng hợp ý kiến ​​tầm vĩ mô và thể hiện mong muốn và kiến ​​nghị của nhân dân cả nước, đặc biệt là của đội ngũ trí thức KH&CN.

Trong phần đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, PGS. TS Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI, đã nêu rõ rằng mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể về tăng trưởng kinh tế, chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động, nhưng vẫn cần sự quan tâm và chính sách mạnh mẽ hơn từ Quốc hội và Chính phủ để thúc đẩy phát triển KH&CN, chuyển giao công nghệ và tận dụng đội ngũ trí thức KH&CN. PGS. TS Đặng Văn Thanh cũng đã đề xuất một số giải pháp, như áp dụng chính sách tài khóa nới lỏng và dành 35% tổng chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc giải ngân và triển khai chậm hơn cần được thúc đẩy, đòi hỏi các biện pháp cụ thể để nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư.

Đối với đội ngũ trí thức, TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, đã đề xuất cần thiết lập một Luật về hội nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Ông cũng đề xuất tăng cường kiểm tra và giám sát để đảm bảo các quyết định, thông tư và chính sách đã được thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ. TS. Nguyễn Quân cũng lưu ý về sự cần thiết của việc tin tưởng và hỗ trợ đối với đội ngũ trí thức, bao gồm cả chế độ thu nhập hợp lý để họ có thể tập trung vào công việc và đóng góp kiến thức của mình vào sự phát triển của đất nước. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự tự chủ và quản lý của trí thức trong công việc và nguồn kinh phí ngân sách là quan trọng để đảm bảo hiệu quả của các chính sách liên quan đến nhân tài và trí thức.

nguồn :từ trang web.vista.gov.vn .của thông tin KH&CN quốc gia