Trong hai ngày 24-25/10/2020, tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị thường niên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNN) năm 2020 và Hội thảo quốc tế về Phụ nữ Khoa học và Công nghệ với Chủ đề: “Liên minh Phụ nữ Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) – Thay đổi vì xã hội hòa nhập”, với 5 hội thảo chuyên đề: (i) Phụ nữ STEM trong công việc; (ii)  Quan điểm giới đối với sự phát triển bền vững; (iii) Sáng tạo mang tính giới trong STEM; (iv) Quan điểm giới trong giáo dục STEM, và (v) Kết nối mạng lưới phụ nữ làm STEM.

Do tình hình dịch Covid-19, Hội nghị lần này đã được tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp cho các đại biểu trong nước và trực tuyến cho các đại biểu quốc tế.

Tham dự Hội nghị này là 380 đại biểu từ 25 nước trên thế giới, trong đó có 15 thành viên APNN, gồm Úc, Băng-la-dét, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Mông Cổ, Miến Điện, Nê-pan, Pa-kix-tan, Phi-lip-pin, Xing-ga-po, Xri-Lanca, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Hội nghị đã nghe 15 báo cáo hoạt động của các thành viên APNN, trong đó có báo cáo về kết quả hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam năm 2019 – 2020. 

Việt Nam tham dự Hội nghị APNN 2020 với hơn 70 người tại 3 điểm cầu trong nước của Hội Nữ trí thức Việt Nam: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và 2 điểm kết nối từ Văn phòng đại diện khoa học & công nghệ của Bộ KH&CN ở San Francisco và Đài Bắc.

      
Đầu cầu Hội Nữ trí thức Việt Nam tại Hà Nội

 
Đầu cầu Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh

 
Đầu cầu Hội Nữ trí thức Đồng Nai

Các báo cáo của các nước thành viên đều chi sẻ những khó khăn của nữ khoa học trong phát triển nghề nghiệp và cùng đưa ra những đề xuất hợp tác chung với mạng lưới các nữ khoa học và kỹ sư châu Á, Thái Bình Dương (APNN)

 
Hình ảnh các đầu cầu ở các nước thành viên

Tại Hội thảo quốc tế về phụ nữ trong khoa học & công nghệ có 5 Chuyển đề với nội dung chính sau:
Chuyên đề 1: Phụ nữ khoa học trong công việc
Bài đề dẫn: Trao quyền cho phụ nữ trong học thuật - từ nhận thức đến hành động
- Liệu có còn tồn tại bất bình đẳng giới không? Cách tiếp cận Toàn cầu về Khoảng cách Giới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học: Làm thế nào để đo lường nó, làm thế nào để giảm thiểu nó?
- Nữ kỹ sư tạo ra tương lai toàn diện
- Nữ bác sĩ tại nơi làm việc của đàn ông
- Phụ nữ trong thị trường lao động kỹ thuật ở Ấn Độ
- Tạo nền tảng cho sự hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ chiến lược trong 13 năm của các nữ phóng viên Đài Loan.

Chuyên đề 2: Định hướng giới trong phát triển bền vững
- Phương thức hợp tác để chuyển đổi năng lượng: Sáng kiến của phụ nữ về biến đổi khí hậu ở Đài Loan
-Tầm quan trọng của Đa dạng giới trong Sử dụng bền vững nguồn Sinh học Đô thị ở Xri Lanka
- Phụ nữ trong gió ngoài khơi
- Thiết kế nuôi trồng thủy sản và các mục tiêu phát triển bền vững ở Đài Loan - Phụ nữ đứng đầu về lương thực, canh tác và cuộc sống bền vững.

Chuyên đề 3: Đổi mới sáng tạo mang tính giới trong khoa học công nghệ
- “Đổi mới theo giới tính” là ngôn ngữ mới để lồng ghép giới STEM ở Đài Loan
- Giới và Công nghệ: Ô nhiễm nước ngầm RCA, Nghiên cứu và Vụ kiện ở Đài Loan
- Giới, Lão hóa và Thành phố Thông minh: Học tập từ Thành phố Sejong, Hàn Quốc
- Văn bản khoa học về điều dưỡng đã xây dựng sự phân biệt giới tính trong nghề điều dưỡng như thế nào?

Chuyên đề 4: Định hướng giới trong giáo dục và công nghệ
- Nghiên cứu về Giới và Khoa học Thay thế ở Đài Loan: Đánh giá kết quả
- Tác động của Hạn ngạch Đảm bảo cho Mỗi Giới trong Chương trình Năng khiếu
- Tích hợp vấn đề giới vào giáo dục khoa học ở trường trung học
- Giới trong giáo dục kỹ thuật của Mông Cổ
- Thúc đẩy Giáo dục Giới tính cho Sinh viên Y khoa và Chuyên gia Y tế ở Đài Loan 2000-2020
Bài tham luận chính: 
- Khai thác tất cả tài năng của chúng ta: một cách tiếp cận chiến lược để lập kế hoạch hành động giới quốc gia.

Chuyên đề 5: Tạo Mạng lưới phụ nữ trong khoa học và công nghệ
Đề dẫn: sức mạnh của mạng lưới để thúc đẩy thay đổi về giới và STEM
- Tầm quan trọng của kết nối mạng lưới  ngang hàng đối với phụ nữ điều hành: Phụ nữ sinh học ở Đài Loan
- Cuộc diễu hành của phụ nữ: Thành phố, Giới tính, Thế hệ và Địa điểm
- Cầu nối và hành động: từ Cuộc sống đến Sự nghiệp
- Mạng lưới kỹ sư Filipina đầy cảm hứng

Tại Lễ Bế mạc Hội nghị APNN 2020, GS. Chia-Li Wu, Hội nữ Khoa học và Công nghệ Đài Loan (TwiST), Chủ tịch APNN nhiệm kỳ 2018-2020 đã bàn giao chức Chủ tịch APNN cho GS. TS. Ariunbolor Purvee, Chủ tịch Hội nữ Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học Mông Cổ  nhiệm kỳ 3 năm (2021-2023). 

Hội nghị APNN năm 2021 sẽ được tổ chức tại Phi-lip-pin.

   

Chức Chủ tịch APNN nhiệm kỳ 2021-2023 được chuyển giao cho đại diện Mông Cổ