Ngày 24/12/2021 tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Cục Thông tin) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía Cục Thông tin, có sự tham dự của ông Trần Đắc Hiến, Cục Trưởng Cục Thông tin; các Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Cục Thông tin.

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo của ban cán sự Đảng, lãnh đạo Đảng ủy của Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể công chức viên chức, người lao động, Cục Thông tin đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ công tác do Bộ Khoa học và Công nghệ giao phó. Bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe của toàn thể người lao động của Cục Thông tin trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 đã tao ra sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là chất lượng của hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) tiếp tục được nâng lên và có sự đổi mới, góp phần hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KH&CN và ĐMST của Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn ngành KH&CN.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN và ĐMST là đòi hỏi tất yếu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ KH&CN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của hoạt động thông tin, thư viện và thống kê KH&CN, phục vụ thiết thực nhu cầu cộng đồng khoa học và doanh nghiệp. Do đó, để thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra, ngoài sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Cục thông tin mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Bộ, đặc biệt là đồng chí lãnh đạo Bộ phụ trách Cục Thông tin.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Cục Thông tin, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Thông tin nhấn mạnh, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặt ra những vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với công tác thông tin, thống kê, thư viện KH&CN nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thông tin đã chủ động, quyết tâm cao khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, đáp ứng được cả về chất lượng và tiến độ theo quy định, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể là:

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và thống kê KH&CN tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tương đối đầy đủ và hoàn thiện đã giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch và hiệu quả hơn. Thông tin KH&CN, đặc biệt là thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý và hoạt động nghiên cứu tiếp tục được chú trọng nâng cao cả về chất lượng, nội dung và hình thức, gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của xã hội, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Công tác xây dựng nguồn lực thông tin tiếp tục được chú trọng phát triển, số lượng, chủng loại sách, tạp chí, các CSDL về KH&CN trong và ngoài nước được tăng cường, cập nhật, xử lý để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác hoạch định chiến lược, chính sách cũng như công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Công tác thống kê KH&CN ngày càng chuyên nghiệp, việc xử lý, tổng hợp số liệu từ các cuộc điều tra thống kê cũng như từ báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo thống kê tổng hợp được thực hiện nhanh chóng, chính xác thông qua các phần mềm chuyên ngành. Hạ tầng thông tin KH&CN được đẩy mạnh phát triển, đã thực sự làm nền tảng trực tiếp cho hệ thống CSDL quốc gia về KH&CN và hoạt động thông tin KH&CN. Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN được quan tâm, đã có nhiều đổi mới theo hướng bám sát nhu cầu của thị trường. Sàn giao dịch thông tin công nghệ tại 24 Lý Thường Kiệt được khai trương, đánh dấu thành công bước đầu của mô hình hợp tác công - tư trong thúc đẩy thị trường công nghệ. Việc thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác được Bộ Khoa học và Công nghệ giao đã tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh mặt tích cực đạt được, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, Cục Thông tin phải thực hiện giãn cách, làm việc trực tuyến trong thời gian dài dẫn tới việc một số công chức, viên chức gặp một số khó khăn khi làm việc từ xa tại nhà gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và năng suất xử lý công việc của bản thân và công việc chung. Thời gian phối hợp xử lý công việc của một số ít đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ chưa đúng quy định, để quá lâu, do vậy dẫn đến một số nhiệm vụ thực hiện chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ. Công tác tổng hợp và phân tích thông tin KH&CN đòi hỏi cán bộ có kiến thức KH&CN, trình độ và kỹ năng cập nhật và xử lý tổng hợp thông tin, đặc biệt là những lĩnh vực KH&CN mới nổi. Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN chưa đạt được kết quả như mong muốn do chưa có được đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kỹ năng tư vấn hỗ trợ kết nối cung cầu chuyển giao công nghệ, chưa thiết lập được cơ chế thuê chuyên gia công nghệ để góp phần đẩy mạnh hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN còn gặp khó khăn trong việc thu thập đầy đủ các dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN cũng như việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ các đơn vị khác trong Bộ Khoa học và Công nghệ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2021, năm 2022 Cục Thông tin sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quy chế làm việc của Cục Thông tin, nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động thông tin và thống kê KH&CN; phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy mới được ban hành và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thông tin, thống kê KH&CN. Trong năm 2022, Cục Thông tin dự kiến xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành 02 Thông tư; Hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư “Định mức kinh tế-kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN” sau khi được ban hành; Tăng cường hoạt động hướng dẫn, phối hợp công tác với các tổ chức đầu mối thông tin, thống kê KH&CN của các bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị cũng đã ghi nhận các báo cáo tham luận của các lãnh đạo đơn vị chức năng của Cục Thông tin với những kết quả đạt được rất tích cực, thể hiện tinh thần và trách nhiệm đối với công việc của Cục Thông tin nói riêng và của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao những kết quả của Cục Thông tin đã đạt được trong năm 2021, khẳng định vai trò quan trọng của Cục Thông tin trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, sự quyết tâm của lãnh đạo Cục Thông tin cũng như cán bộ, công chức, viên chức Cục Thông tin đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của thông tin KH, CN và ĐMST đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Ghi nhận những kết quả của Cục Thông tin, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh: “Thông tin là thành tố quan trọng dẫn dắt mọi hoạt động và liên kết các hoạt động trong hệ thống KH, CN và ĐMST. Do vậy, hoạt động thông tin cần đổi mới đồng bộ với hệ thống, cân bằng thông tin phục vụ các viện, trường với thông tin phục vụ doanh nghiệp; xây dựng hệ thống "mở" trong hoạt động thông tin để tăng cường sự tham gia của cộng đồng KH&CN vào nền tảng thông tin KH, CN và ĐMST".

Để phát huy vai trò của của thông tin KH&CN, Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị "Cục Thông tin cần khai thác tối ưu các nguồn lực con người và vật chất để phục vụ hiệu quả hoạt động này; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục trong đăng ký các kết quả nhiệm vụ KH&CN, tra cứu thông tin; số hóa hoạt động thông tin để hệ thống hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đồng thời tích hợp quản ý thông tin với hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo tính liên thông các hoạt động trong hệ thống, phục vụ công tác quản lý KH,CN và ĐMST”. 

Thứ trưởng mong rằng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục Thông tin tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, chung tay thực hiện nhiệm vụ để thông tin KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Thông tin, Cục trưởng Trần Đắc Hiến trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ Trưởng Lê Xuân Định đối với hoạt động của Cục Thông tin. Cục trưởng nhận định, năm 2022, Cục Thông tin sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra rất nhiều cơ hội, các cán bộ của Cục sẽ cố gắng tiếp cập các phương thức mới để hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH, CN và ĐMST có những đóng góp thiết thực hơn cho ngành KH&CN nói riêng và xã hội nói chung.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng trao tặng bằng khen cho đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ KH&CN trong giai đoạn vừa qua.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021

Cùng ngày, Đảng bộ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cũng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ Cục Thông tin nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng bộ Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức đảng, đặc biệt là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục với khối lượng công việc lớn, phức tạp. Sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Cục được duy trì và thực hiện hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất cao trong việc xây dựng chương trình công tác cũng như giải quyết các công việc chung của đơn vị. Đảng ủy lãnh đạo, tập hợp được sự đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động, thể hiện được vai trò là hạt nhân trong Đảng bộ. Các đảng viên trong toàn Đảng bộ đều nỗ lực, tích cực và đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, là nòng cốt triển khai các nhiệm vụ của Cục.

Đồng thời, Báo cáo cũng nêu ra một số vấn đề tồn tại, một số chi bộ do tập trung chú trọng quá nhiều công tác chuyên môn về chính quyền nên nội dung công tác đảng trong các buổi sinh hoạt chi bộ chưa phong phú; công tác phát triển đảng viên mới còn hạn chế.

Đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Cục Thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như sự đoàn kết trong Đảng bộ Cục. Về định hướng công tác của Đảng bộ Cục, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ Đảng ủy Cục cần đồng bộ các nhiệm vụ của Đảng viên với nhiệm vụ của chính quyền, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết liệt đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong các hoạt động của chi bộ; nâng cao nhận thức của cấp ủy về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đắc Hiến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và, cùng với các đảng viên trong Cục, quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mới được đặt ra, duy trì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ cục và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm tới.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia