Ngày 22/12/2023 tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Cục Thông tin) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đỗ Thành Long – Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía Cục Thông tin, có sự tham dự của ông Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Thông tin; các Phó Cục trưởng và các lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể các công chức, viên chức, người lao động của Cục Thông tin.

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Trần Đắc Hiến cho biết, năm 2023 với rất nhiều sự thay đổi và biến cố cả tình hình thế giới cũng như trong nước. Đây là năm chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức do tác động của tình hình chính trị kinh tế của thế giới cũng như trong nước. Chúng ta cũng phải làm việc trong một điều kiện mà cơ chế chính sách quản lý ngày càng thắt chặt, khối lượng công việc ngày càng nhiều, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và nâng cao, các yêu cầu về tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế và các yêu cầu khác về quản lý tài chính. Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng với sự nỗ lực chung, Cục thông tin đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho. Bên cạnh việc nhìn lại các thành tích công tác đã đạt được trong năm 2023, Hội nghị sẽ cùng nhìn nhận, thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, hạn chế để năm 2024 sẽ tập trung vào các giải pháp tháo gỡ, làm tốt và có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ chuyên môn của Cục Thông tin.

 

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thông tin

Báo cáo tại Hội nghị về các kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thông tin, Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục  trưởng cho biết, năm 2023, mặc dù thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, Cục Thông tin luôn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, do vậy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng cả về chất lượng và tiến bộ theo quy định, cụ thể là: Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và thống kê KH&CN tiếp tục được tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tương đối đầy đủ và hoàn thiện đã giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch và hiệu quả hơn; Công tác thông tin KH&CN, đặc biệt là thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý và hoạt động nghiên cứu tiếp tục được chú trọng, đổi mới, nâng cao cả về chất lượng, nội dung và hình thức, gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của xã hội, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh; Công tác xây dựng nguồn lực thông tin tiếp tục được chú trọng phát triển. Số lượng, chủng loại sách, tạp chí, các cơ sở dữ liệu (CSDL) về KH&CN trong và ngoài nước được tăng cường, cập nhật, xử lý để phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho công tác hoạt định chiến lược, chính sách cũng như công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở trong nước; Công tác thống kê KH&CN được tăng cường ngày càng chuyên nghiệp, phục vụ thiết thực hoạt động quản lý nhà nước. Việc xử lý, tổng hợp số liệu từ cuộc điều tra thống kê cũng như từ báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo thống kê tổng hợp được thực hiện nhanh chóng, chính xác thông qua các phần mềm chuyên ngành; Hạ tầng thông tin KH&CN được đẩy mạnh phát triển, được thực sự làm nền tảng trực tiếp cho hệ thống CSDL quốc gia về KH&CN và hoạt động thông tin KH&CN; Công tác xúc tiến phát triển thị trường KH&CN đã có nhiều đổi mới cho phù hợp với việc chưa được cấp kinh phí để hoạt động. Sàn giao dịch thông tin công nghệ tại 24 Lý Thường Kiệt sau một năm đi vào hoạt động, đánh dấu thành công bước đầu của mô hình hợp tác công – tư trong thúc đẩy thị trường công nghệ. Việc thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác được Bộ giao sẽ tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác năm 2024 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ năm 2023, như: Việc xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo chương trình Phát triển thị trường KH&CN của Cục Thông tin năm 2023 gặp nhiều khó khăn; một số bộ, ngành vẫn còn chưa quan tâm đúng mức về chế độ báo cáo thống kê KH&CN theo quy định dẫn đến số liệu báo cáo thống kê toàn ngành thiếu đầy đủ và cập nhật; ngân sách dành cho hoạt động thống kê KH&CN tại các bộ, ngành, và đặc biệt là địa phương còn hạn hẹp, nhân lực còn mỏng và chủ yếu là kiêm nhiệm dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ còn vướng mắc, chậm trễ, đặc biệt thiếu những cán bộ có chuyên môn thống kê; dự án Xây dựng phần mềm CSDL Quốc gia về KH&CN hiện chưa triển khai thực hiện được do vướng mắc về kinh phí thực hiện…

Trong năm 2024, Cục Thông tin tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính: Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST); phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy mới được ban hành trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN và ĐMST; tổ chức triển khai có hiện quả Đề án Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý CSDL quốc gia về KH&CN, kết nối CSDL quốc gia về KH&CN với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL của các bộ; triển khai 03 cuộc điều tra thống kê KHCN và ĐMST, tiếp tục xây dựng hệ thống thống kê KH&CN, nâng cao năng lực thống kê và triển khai các hoạt động thống kê, đổi mới công tác thống kê KH&CN theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động điều tra thống kê; biên soạn và xuất bản Sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2024 và các sản phẩm thông tin bám sát xu thế phát triển KHCN và ĐMST của thế giới, phù hợp với điều kiện của Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động Sàn giao dịch công nghệ thường xuyên trực tiếp và trực tuyến, các hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về thông tin KH&CN. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao và biểu dương các kết quả mà Cục Thông tin đã đạt được trong năm 2023. Thứ trưởng ghi nhận một số kết quả cụ thể về các mặt công tác trong năm 2023: về xây dựng hành lang pháp lý về hoạt động thông tin, thống kê về hoạt động KH&CN, đã trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN...  Công tác thông tin tiếp tục được nâng cao cả về chất lượng và nội dung, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Bộ KH&CN và đáp ứng nhu cầu thông tin cho cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân. Các ấn phẩm mang bản sắc của Cục Thông tin như Sách KHCN và ĐMST Việt nam, Sách KH&CN thế giới, Tổng luận khoa học - công nghệ - kinh tế là nguồn tham khảo quý báu cho công tác hoạch định chính sách KHCN và ĐMST của các cơ quan, tổ chức. Tạp chí Thông tin và Tư liệu là tạp chí tính điểm duy nhất của ngành. Đặc biệt, hệ thống của Tạp chí Khoa học Việt Nam (VJOL) đã thu hút trên 150 tạp chí tham gia cập nhật bài báo với hàng triệu lượt truy cập/tháng. Đây là công cụ tốt để có thể lan tỏa tri thức của Việt nam trên toàn thế giới. Công tác thống kê được triển khai bài bản, hiệu quả. Ngoài việc triển khai các báo cáo thống kê theo quy định, Cục Thông tin đã hoàn thành hai cuộc điều tra thống kê KHCN và ĐMST, đó là Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN và Điều tra ĐMST trong doanh nghiệp. Công tác thư viện đã chủ động hơn trong đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc thông qua việc kết hợp linh hoạt các hình thức, nhất là việc triển khai rộng rãi phương thức phục vụ qua mạng. Khả năng phục vụ đã được mở rộng, bạn đọc có thể khai thác nguồn tin điện tử từ xa. Do đó số lượng bạn đọc đã không ngừng tăng lên. Cục đã triển khai hiệu quả Đề án Phát triển nguồn tin KHCN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến 2025, định hướng đến năm 2030 theo nhiệm vụ được giao. Cục đã chủ trì Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN với sự tham gia của trên 100 thư viện trong cả nước cùng nhau bổ sung các nguồn tin có giá trị quốc tế với chi phí thấp, hiệu quả sử dụng cao. Cục Thông tin tiếp tục duy trì cơ sở dữ liệu KH&CN. CSDL kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện công khai; cung cấp tài khoản và hướng dẫn các đầu mối thông tin tại các bộ, ngành, địa phương truy cập toàn văn cũng như sử dụng thông tin nhiệm vụ KH&CN trên hệ thống; duy trì hệ thống mạng thông tin KH&CN Việt Nam hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thông tin cho người dùng tin; hỗ trợ các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo, họp trực tuyến… Sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực tiếp tại số 24 Lý Thường Kiệt và trực tuyến có nhiều hoạt động góp phần tích cực vào phát triển thị trường KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kết nối, chuyển giao công nghệ và thiết bị, thương mại hóa sản phẩm KH&CN. Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa trong năm 2023 đã huy động được sự tham gia của các viện, trường, doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Hệ tri thức Việt số hóa tiếp tục phối hợp với tập đoàn FPT và các đơn vị liên quan triển khai Hệ thống AI Market. Hệ thống này cung cấp nhân sự, dịch vụ, kiến thức dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ KH&CN giao, xứng đáng là đơn vị đầu ngành của cả nước về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2024 Cục Thông tin cần lưu ý các công việc sau:

Thứ nhất, cùng với Vụ Tổ chức cán bộ, hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành các nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin và nhanh chóng tiến hành các thủ tục pháp lý, ổn định tổ chức hoạt động theo điều lệ mới.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý của hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KHCN và ĐMST. Trong năm 2024, xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư về hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN. Thứ trưởng đề nghị Cục nghiên cứu kỹ những nội hàm cần điều chỉnh trong Dự án Luật KH&CN sửa đổi, để các hoạt động thông tin, thống kê KH&CN được điều chỉnh một cách phù hợp.

Thứ ba, tích cực chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thường xuyên theo chức năng đúng tiến độ, kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai.

Thứ tư, chủ động, tích cực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý CSDL quốc gia về KH&CN, kết nối CSDL quốc gia về KH&CN với CSDL quốc gia về dân cư và CSDL của các bộ, nganh, địa phương theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện các quy định về dữ liệu của ngành KH&CN, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Thứ 5, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN; nghiên cứu nâng cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục đăng ký kết quả nghiên cứu, đăng ký hoạt động KH&CN, ứng dụng CNTT trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê trực tuyến.

Thứ 6, đẩy mạnh quảng bá và thu hút cộng đồng khoa học tham gia, sử dụng khai thác các nền tảng dữ liệu khoa học mở; hoàn thiện cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các nền tảng nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp làm giàu vào kho dữ liệu nghiên cứu.

Thứ trưởng mong rằng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục Thông tin tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, chung tay thực hiện nhiệm vụ để thông tin KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Thông tin, Cục trưởng Trần Đắc Hiến trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và sẽ cụ thể hóa trong các nhiệm vụ của Cục Thông tin năm 2024, phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị.

Đ/c Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế cho Cục Thông tin vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Nguồn từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia