Sáng ngày 6/3/2021, tại Văn phòng Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam đã diễn ra Hội thảo chuyên đề giới thiệu các chính sách, chương trình hỗ trợ nhà khoa học và doanh nghiệp từ nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) do Bộ KH&CN và Sở KH&CN quản lý.

Hội thảo do Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN và Phòng Quản lý công nghệ của Sở KH&CN Hà Nội tổ chức.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng kết quả nghiên cứu khoa học đã được Đại diện của Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN giới thiệu các thông tin cần thiết về các chính sách và chương trình hỗ trợ phát triển bằng nguồn NSNN.

Cũng tại đây, các nhà khoa học và doanh nghiệp được “thỏa sức” đặt nhiều câu hỏi về đăng ký sở hữu trí tuệ, chương trình hỗ trợ phát triển - thương mại hóa tài sản trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Hy vọng năm 2021, các nhà khoa học và doanh nghiệp đăng ký được các đề tài/dự án phù hợp với tiêu chí hỗ trợ của Bộ KH&CN, Sở KH&CN Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Hội thảo