Ngày 10/2/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia” nhằm lắng nghe góp ý của các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp để hoàn thiện các quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương; các nhà quản lý, nhà khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan liên quan.

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia giai đoạn tới cần bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và quan điểm chỉ đạo về lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh; chú trọng thu hút nguồn lực xã hội đặc biệt là từ Quỹ phát triển KH&CN của các doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN trên tinh thần chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện cho khoán sản phẩm và hậu kiểm, gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và sản phẩm đầu ra; góp phần phát triển tiềm lực KH&CN trong trung hạn và dài hạn...

Tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) Nguyễn Nam Hải nêu rõ những điểm mới trong dự thảo sửa đổi 5 thông tư liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia từ khâu xác định nhiệm vụ, tổ chức đặt hàng, tuyển chọn và xét chọn, kiểm tra trong quá trình thực hiện đến khâu đánh giá nghiệm thu cuối cùng.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung thay đổi lớn hiện đang được đưa ra trong dự thảo 5 Thông tư liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia từ khâu xác định nhiệm vụ, tổ chức đặt hàng, tuyển chọn và xét chọn, kiểm tra trong quá trình thực hiện đến khâu đánh giá nghiệm thu cuối cùng nhiệm vụ KH&CN. Trong đó tập trung vào các nội dung đổi mới, sửa đổi tại đợt rà soát này bám sát theo 3 định hướng quan trọng gồm: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho nhiệm vụ KH&CN, đồng thời, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho khoán chi và tăng cường hậu kiểm trong quản lý nhiệm vụ KH&CN; tạo điều kiện đơn giản hoá về thủ tục thực hiện cho các bên tham gia, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phối hợp thực hiện cùng các viện, trường, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm liêm chính học thuật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu đã hình thành và tạo ra cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Tiếp thu những góp ý tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết tâm hoàn thiện cơ chế quản lý về các nhiệm vụ KH&CN, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giảm gánh nặng cho các nhà khoa học nhưng lại tăng được hiệu quả sử dụng ngân sách cho KH&CN. Kết quả của Hội thảo sẽ giúp Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thiện sửa đổi các quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia ngay trong Quý I năm 2023, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, vào ngày 9/2 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia” để lấy ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc về nội dung trên.