Ngày 15/11/2022 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Khoa học Dữ liệu của Chính phủ Australia (CSIRO’s Data61) và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức hội thảo giới thiệu nền tảng cơ sở dữ liệu về chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp kết nối cung cầu công nghệ số. Hội thảo là cơ hội để giới thiệu một nền tảng với cơ sở dữ liệu về các chuyên gia người Việt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng như thảo luận về các giải pháp kết nối để phát triển một nền tảng bền vững.

 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh, tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã và đang là định hướng phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tới, trong đó chuyển đổi số được coi là động lực của đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về tăng cường khả năng phát triển và ứng dụng công nghệ của Việt Nam. Đặc biệt ưu tiên phát triển một số công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây… trong đó AI là công nghệ được ưu tiên hàng đầu. Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số đến 2025. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến 2030.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, hướng tới nền kinh tế số, Việt Nam nỗ lực thực hiện lấy trí tuệ nhân tạo làm trung tâm, tăng cường thúc đẩy kết nối với các chuyên gia và đạt được thành công, điển hình như chương trình AI4VN. Để phát triển hơn nữa cần phát triển công cụ sử dụng AI trong việc tạo nền tảng nhằm tự động tìm kiếm, kết nối cập nhật thông tin về các chuyên gia trí thức người Việt trên toàn cầu. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng Aus4Innovation cùng các đơn vị thực hiện xây dựng nền tảng. Nền tảng sẽ giúp kết nối chuyên gia, trí thức, là bước đi mở đường cho những hợp tác sau đó.

Theo TS Henry Nguyễn, Đại học Griffith - đơn vị xây dựng nền tảng, VNconnect có thể tự động thu thập, lưu trữ và cập nhật hồ sơ các chuyên gia AI người Việt trong và ngoài nước. Nhóm nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu thu thập từ nguồn dữ liệu mở (WIPO, Google Scholar, Scopus), cơ quan nhà nước và các Viện nghiên cứu. Người dùng có thể sử dụng nền tảng nhằm định danh, xếp hạng công nghệ (chuyên gia, tổ chức) và tìm kiếm và phát triển bản đồ công nghệ. Hiện nền tảng có dữ liệu của 4.458 chuyên gia AI người Việt trên toàn thế giới, 836 tổ chức là các đơn vị mà người Việt làm việc, 2.567 bằng sáng chế và 113.124 bài nghiên cứu về AI do người Việt đứng tên. Nền tảng VNConnect có tiềm năng trở thành một trong những giải pháp thống nhất cung - cầu về mặt công nghệ số, kết nối các nhà cung cấp dịch vụ số và các đối tượng có nhu cầu, qua đó hỗ trợ các cơ quan nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp. Sắp tới nhóm nghiên cứu sẽ chuyển giao kỹ thuật cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp được đảng và chính phủ hết sức quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, thị trường khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Dự án “Thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam” là một trong các sáng kiến để góp phần giải quyết bài toán này. Nền tảng VNconnect sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các đối tượng trong hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến gợi ý bổ sung cơ sở dữ liệu về các sáng chế, giải pháp hữu ích và cách thức để nhà khoa học và doanh nghiệp kết nối công nghệ, thương mại hoá sáng chế... Theo PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, nền tảng hoàn toàn có thể mở rộng ra các trường đại học kỹ thuật trong cả nước, giải quyết vấn đề tích hợp quản trị, giữa sinh viên, giảng viên và các đối tác quốc tế, từ đó xây dựng quy mô lớn hơn của cộng đồng các trường đại học.

Sau hội thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các đối tác tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự án để đáp ứng các mục tiêu đặt ra cũng như đề xuất xây dựng các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước.