Sáng 22/11/2023, tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Viện Thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và truyền thông Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và Dịch vụ thông tin thông minh hỗ trợ đổi mới sáng tạo”, nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách, định hướng nghiên cứu, đầu tư công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên các nền tảng dữ liệu khoa học và phân tích công nghệ.

TS Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo lần này là sự tiếp nối cho sự thành công của Khóa họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (JCM9) diễn ra vào tháng 10-2023. Tại khóa họp, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về thông tin khoa học và công nghệ chuyển giao các hệ thống phân tích thông tin tiên tiến của Hàn Quốc cho Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cho biết: Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN được xem là hạ tầng dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực KH&CN, là nền tảng để kết nối, tích hợp các dữ liệu của ngành KH&CN, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp cận được thông tin, dữ liệu về KH&CN, góp phần minh bạch hóa hoạt động KH&CN, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Với các yêu cầu mới đặt ra về kết nối và chia sẻ dữ liệu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay và gắn liền với công tác quản lý khoa học ở cấp quốc gia, bộ ngành và địa phương. Đồng thời, để xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN thống nhất, toàn diện và đầy đủ đòi hỏi phải có sự thay đổi về cách tiếp cận, phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu và sự phối hợp của các cơ quan quản lý, cơ quan thông tin và cán bộ nghiên cứu trên cả nước. 

TS Trần Đắc Hiến nhấn mạnh, bên cạnh cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, thì việc phát triển và cung cấp các dịch vụ thông tin hỗ trợ đổi mới sáng tạo cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thông tin KH&CN. Trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra giá trị to lớn của dữ liệu, hầu hết các tổ chức thường gặp khó khăn trong việc sử dụng dữ liệu do thiếu chuyên gia phân tích, cơ sở hạ tầng không đầy đủ hoặc không có các công cụ phân tích dữ liệu lớn phù hợp.

Tại hội thảo, Hệ thống phân tích thông tin công nghệ (V-COMPAS) đã được giới thiệu tới các đại biểu. Hệ thống này đã được các chuyên gia của Viện Thông tin Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc hỗ trợ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xây dựng. Hệ thống ứng dụng những công nghệ mới nhất về AI, BigData và Trung tâm siêu máy tính.

Theo bà Kim Eun Sun, Giám đốc Phân tích Dữ liệu (KISTI), trước những thách thức đang thay đổi nhanh chóng với ngành KH&CN toàn cầu, việc theo dõi các xu hướng KH&CN cũng như xây dựng các chiến lược nghiên cứu và phát triển phù hợp là cực kỳ khó khăn nhưng hết sức cần thiết. V-COMPAS có ý nghĩa rất đặc biệt không chỉ trong hợp tác giữa hai cơ quan mà còn cả hai quốc gia. V-COMPAS đã được chứng minh có tính ưu việt mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng thông tin. Kể từ khi được triển khai vào năm 2022, V-Compas được ứng dụng thành công trong hoạt động phân tích thông tin KHCN với số lượng người dùng đăng ký ngày càng tăng. Bà Kim Eun Sun hy vọng, trong tương lai V-COMPA sẽ tiếp đóng góp, hỗ trợ tích cực cho quá trình hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách phát triển KH&CN phù hợp cho Việt Nam dựa trên hệ thống phân tích thông tin, dữ liệu lớn; qua đó thúc đẩy chính sách KHCN của Chính phủ Việt Nam và thực hiện chuyển đổi số bền vững.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã tập trung chia sẻ những kinh nghiệm của Hàn Quốc và Việt Nam trong việc phát triển dịch vụ tư vấn và phân tích thông tin nhằm hỗ trợ cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp đánh giá hiện trạng và xu hướng phát triển phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, hỗ trợ hoạch định chính sách, định hướng nghiên cứu và quyết định đầu tư công nghệ... TS Ji Young Park, chuyên gia đến từ Hàn Quốc chia sẻ về dữ liệu khoa học Hàn Quốc và các hệ thống tích hợp dữ liệu quốc gia DataOn, ScienceOn. TS Sujin Lee chia sẻ về dịch vụ thông tin thông minh phục vụ đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc - KMAP; đánh giá công nghệ, nghiên cứu thương mại hóa công nghệ, nghiên cứu chiến lược đầu tư công nghệ.

TS. Hyuck Jai Lee, Giám đốc Dự án V-COMPAS trao đổi về Hệ thống phân tích thông tin công nghệ V-COMPAS và các định hướng hợp tác trong tương lai

Nêu những định hướng phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, hiện nay cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN có trên 50.000 thông tin về các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu về tổ chức KH&CN có thông tin của trên 2.700 tổ chức. Còn cơ sở dữ liệu về cán bộ nghiên cứu chưa được xây dựng. Mục tiêu tới đây sẽ là tích hợp các cơ sở dữ liệu này với nhau thành một platform giúp trả lời câu hỏi: Ai? - Ở đâu? - Làm gì? - Kết quả đạt được; sử dụng làm dữ liệu gốc (Master data) kết nối với tất cả các hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN các cấp; đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp định danh, xác thực cán bộ nghiên cứu. Vì vậy, giải pháp đưa ra, đó là cần xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN của bộ, ngành, địa phương.

Nguồn :từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia