Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa phối hợp cùng XIXO Ecosystem và Vicoland Group tổ chức hội thảo khoa học 'Vai trò của blockchain trong nền kinh tế số'.

Toàn cảnh hội thảo “Vai trò Blockchain trong nền kinh tế số”

Với đặc điểm dân số trẻ, tầng lớp trung lưu phát triển mạnh, cùng với sự nhanh nhạy trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật số, Việt Nam đã và đang sẵn sàng cho mục tiêu số hóa toàn bộ nền kinh tế. Cũng như, trong quá trình phát triển xã hội và kinh tế số, các quốc gia đều nhận thấy một trong những chìa khóa mở cửa cho nền kinh tế kỹ thuật số chính là công nghệ blockchain (chuỗi khối).

Blockchain đang từng ngày được khẳng định là tác nhân trọng yếu của nền kinh tế số, khiến các doanh nghiệp buộc phải định nghĩa lại các khái niệm cũ như tư liệu, tài sản, khấu hao, hợp đồng, mô hình doanh nghiệp, cổ phần… Ngoài ra, Blockchain còn hình thành các mô hình, cấu phần nền kinh tế mới như Defi, Trao đổi vạn vật (exchange of things), kinh tế máy… Trên cơ sở đó, Blockchain đang và sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất hiện tại, từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất. Từ đó hình thành một hình thái sản xuất mới và quan trọng hơn sẽ kéo theo kết cấu xã hội, cách con người tương tác với nhau hay con người tương tác với vạn vật.

Tại hội thảo, các chuyên gia phân tích về cơ hội, thách thức cho cả Việt Nam và Quốc tế, cách tiếp cận nghiên cứu ứng dụng Blockchain trong bối cảnh mới. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu cho biết, khi chuyển đổi số, câu chuyện dữ liệu được nổi lên như một vấn đề đòi hỏi các nhà khoa học, các công ty công nghệ phải quan tâm và giải quyết thấu đáo. Dữ liệu giờ không còn là câu chuyện của một tổ chức, một lĩnh vực, một ngành… mà thuộc về toàn xã hội, nó thực sự trở thành một tài nguyên quan trọng của quốc gia, tổ chức và cá nhân, đâu đó người ta còn ví như là “dầu lửa” mới. Dữ liệu, dữ liệu lớn (BigData) có tầm quan trọng quyết định trong chuyển đổi số, điều đó không đồng nghĩa với cơ hội mà tiềm ẩn rất nhiều thách thức. Cá nhân tôi cho rằng Blockchain sẽ trở thành một công nghệ chìa khóa giải quyết các thách thức của câu chuyện dữ liệu, dữ liệu lớn trong chuyển đổi số.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích về tiềm năng của kinh tế số tại thị trường Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, nội hàm vai trò Blockchain trong nền kinh tế số, một số ứng dụng của blockchain trong nông nghiệp, xu thế mới cho hoạt động tài chính phi tập trung… Các đại diện tới từ nhiều đơn vị đã cùng phân tích những điểm tích cực của công nghệ Blockchain vào nền kinh tế số hóa hiện nay và xác định quá trình phát triển bền vững, đề xuất những khuyến nghị về chính sách.