Nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, công nghệ 4.0 và tạo điều kiện cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Việt Nam có thể tiếp cận với nguồn thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thế giới và các nguồn học bổng về nghiên cứu của Liên minh châu Âu, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI) phối hợp với EURAXESS sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Liên minh châu Âu-Việt Nam 2021” và “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và EURAXESS Worldwide” vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 tới đây tại Hà Nội.

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2021_12/8-12-2021/7_n.jpg

Hợp tác đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa EU- Việt Nam

Được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, NASATI sẽ ký thỏa thuận hợp tác MOU với EURAXESS Worldwide. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong việc chia sẻ thông tin về các sự kiện của EURAXESS Worldwide tại Việt Nam.

Cổng thông tin điện tử EURAXESS ASEAN (thuộc EURAXESS Worldwide)  là nơi cung cấp thông tin thường xuyên, cập nhật và đáng tin cậy; tổ chức các sự kiện kết nối, thông tin và đào tạo cho các nhà nghiên cứu, doanh nhân và doanh nghiệp tại châu Âu và ASEAN. EURAXESS ASEAN kết nối cộng đồng bao gồm hơn 18.000 nhà khoa học và nhà nghiên cứu, quản trị viên nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp quan tâm đến hợp tác khoa học giữa Châu Âu và Đông Nam Á. Website này chứa hàng ngàn bài đăng tuyển việc làm cũng như các cơ hội nhận tài trợ và học bổng.

Những thông tin chính được NASATI và EURAXESS ASEAN chia sẻ tới đây là những thông tin về các chương trình nghiên cứu và học bổng phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và Liên minh châu Âu thông qua chương trình “EURAXESS-Researchers in Motion”. Đây là một sáng kiến đặc biệt trên phạm vi toàn châu Âu với sự bảo trợ của EU và các nước thành viên. Chương trình này hỗ trợ cho các hoạt động trao đổi, giao lưu và phát triển sự nghiệp của các nhà nghiên cứu, đồng thời tăng cường sự hợp tác khoa học giữa châu Âu và thế giới.

Việc có thể khai thác và sử dụng các thông tin từ EURAXES-Worldwide giúp làm phong phú hệ thống thông tin khoa học và công nghệ do NASATI xây dựng, vận hành và quản lý, phục vụ người dùng tin, đồng thời tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, v.v. với các đồng nghiệp tại các nước thành viên EU và ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2021_12/7-12-2021/1_1.jpg

Những ngày Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo EU-ASEAN 2021

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chung của chuỗi sự kiện “Những ngày Nghiên cứu và ĐMST EU-ASEAN 2021”, là sự kiện hàng năm của EURAXESS Toàn cầu, nền tảng cho các nhà nghiên cứu, nhà đổi mới, học viên và các nhà hoạt động từ khắp nơi trong khu vực ASEAN để khám phá các cơ hội hợp tác và phát triển nghề nghiệp với các đối tác châu Âu. Sự kiện năm 2021 này dành riêng cho chủ đề biến đổi khí hậu và ngoại giao khoa học: làm thế nào để mọi người ở Châu Âu và ASEAN có thể cùng nhau giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu? ngoại giao khoa học đóng vai trò gì trong việc mang lại cơ hội hợp tác quốc tế? làm thế nào bạn có thể trở thành một nhà truyền thông khoa học? cơ hội nào cho các nhà nghiên cứu bước đầu vào nghề ở ASEAN hợp tác với các đồng nghiệp của họ ở châu Âu? 

Quý vị đại biểu quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự qua đường dẫn sau: https://engage.eu/ridaysasean2021/schedule/#discover-europe-opportunities-for-career-development-and-cooperation-in-climate-change-global-health-and-sustainability

Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới và thông tin về học bổng EU-Việt Nam

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện này, ngày 13 tháng 12 năm 2021, NASATI và EURAXESS sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Liên minh châu Âu-Việt Nam 2021”  với sự chia sẻ thông tin từ các diễn giả:

TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác về đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI) và EURAXESS Worldwide  sẽ thiết lập một khuôn khổ cơ bản để NASATI và EURAXES-Worldwide thiết lập quan hệ đối tác chính thức nhằm chia sẻ các nguồn lực khoa học, các cơ hội phát triển, các hoạt động và chương trình trong khu vực Nghiên cứu Châu Âu cho các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu của Việt Nam trong mục tiêu chung là thúc đẩy khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo toàn cầu dựa trên các nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, các diễn giả trong hội thảo quốc tế này sẽ mang lại các nguồn thông tin quý báu cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu của Việt Nam”.