Ngày 28/7/2022 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo”, nhằm mục đích cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, kết nối, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST); nắm bắt nhu cầu chuyển giao, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài nước. Hội thảo còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu nhằm giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, tăng cường đóng góp của KH&CN vào phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có: ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; ông Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo ĐHQGHN, các nhà khoa học, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, ĐHQGHN, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Sở KH&CN một số tỉnh/thành phố, hiệp hội, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học…

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, nước ta hiện đang bước vào giai đoạn mới của phát triển kinh tế, tập trung vào tăng năng suất, hiệu quả, đòi hỏi phải tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất lao động thông qua đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, với triết lý lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động ĐMST, Bộ KH&CN đang thực hiện tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ KH&CN với mục tiêu cung cấp các hỗ trợ đồng bộ, từ hoạt động tìm kiếm, xác định nhu cầu công nghệ đến hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và ĐMST. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối công nghệ và ĐMST là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của riêng ngành KH&CN mà còn là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp. Nhiệm vụ này rất cần sự chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành xuyên suốt của tất cả các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học…

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu KH&CN hàng đầu đất nước, ĐHQGHN luôn chú trọng mục tiêu làm chủ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội. ĐHQGHN được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao nhiều chương trình, nhiệm vụ KH&CN trọng điểm như: Chương trình KH&CN trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, Dự án Dịch thuật và phát huy tinh hoa giá trị các tác phẩm kinh điển phương Đông, Nhiệm vụ xây dựng Bộ Địa chí quốc gia Việt Nam. Mới đây nhất, ĐHQGHN đã phê duyệt chương trình trọng điểm “Khoa học và công nghệ phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển”. Đây là một điển hình cho mô hình hợp tác phát triển sản phẩm ứng dụng giữa ba bên Trường Đại học - Doanh nghiệp - Địa phương. Theo ông Lê Quân, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm tạo điều kiện để các sản phẩm KH&CN trở thành hàng hóa, nhanh chóng chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và ĐMST. Trong khuôn khổ đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ KH&CN đã xây dựng và triển khai Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030 và Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Các chương trình, đề án đã hình thành hành lang pháp lý và chuỗi hỗ trợ có hệ thống, tập hợp được các nguồn lực cần thiết trong và ngoài nước để hỗ trợ doanh nghiệp nói riêng, phát triển hệ sinh thái ĐMST quốc gia nói chung. Theo một số chuyên gia tại hội thảo, để các chương trình, đề án đi vào thực tiễn, cần có sự tham gia phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp thiết của doanh nghiệp và nền kinh tế. Hoạt động hỗ trợ, tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ và ĐMST là cần thiết và quan trọng, giúp doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hội nhập với quốc tế.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học đóng góp cho hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng nhấn mạnh, thông qua Hội thảo này nhiều thông tin hữu ích về vai trò của các trường đại học và kinh nghiệm, đề xuất để tăng cường kết nối giữa khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất, tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở quốc gia đã được cung cấp. Các ý kiến đóng góp ngày hôm nay là thông tin quan trọng và có ý nghĩa để Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản luật có liên quan nhằm tăng hiệu quả hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo nói riêng, triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo nói chung, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.