Ngày 29/10/2021 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến xin ý kiến góp ý cho việc xây dựng Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2021_11/3-11-2021/2.jpg

Quang cảnh Hội thảo

Tại điểm cầu chính ở Hà Nội, ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương và Ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương và ông Đỗ Hồng Giang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN; các đại biểu đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN, các Sở KH&CN.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương (đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo), Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu sự cần thiết, căn cứ pháp lý và thực tiễn, quan điểm ban hành thông tư, quá trình xây dựng, tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương góp ý cho Tờ trình và Dự thảo Thông tư. Theo đó, tính đến ngày 27/10/2021, Bộ KH&CN nhận được các ý kiến bằng văn bản của 19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 địa phương đã gửi ý kiến, trong đó có 10 văn bản do Lãnh đạo UBND các tỉnh ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Hội thảo Ông Đỗ Hồng Giang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đã phát biểu tổng hợp các yêu cầu pháp lý và thực tiến quản lý đối với loại hình nhiệm vụ này của ngành KH&CN; các ý kiến phát biểu của các địa phương tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề, nội dung chính của dự thảo thông tư như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tiêu chí, điều kiện và yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; các bước tổ chức triển khai thực hiện và quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước; việc đăng ký lưu giữ, công nhận kết quả; công tác sử dụng, quản lý, xử lý tài chính, tài sản; việc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thẩm quyền của các chủ thể tham gia quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Ngoài ra các ý kiến trao đổi, thảo luận đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập và điểm chưa phù hợp của dự thảo thông tư như thời điểm ban hành; cần thiết phải có sự phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp Giám đốc Sở; vấn đề xử lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ, rút gọn các quy trình thủ tục…

Ý kiến chung của các địa phương thống nhất đề nghị Bộ xem xét thời gian ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý trong cả nước. Đồng thời đề nghị Tổ soạn thảo nghiên cứu nội dung nhà nước đặt hàng nhiệm vụ và nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp; vấn đề giao quyền sở hữu, khải thác, sử dụng và chuyên rgiao nhân rộng kết quả của các nhiệm vụ tạo ra.

Kết thúc Hội thảo, ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, khẳng định tầm quan trọng của việc ban hành Thông tư, trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các đại biểu tham dự hội thảo và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để nghiên cứu, tổng hợp phục vụ cho việc hoàn thiện dự thảo Thông tư trình cấp có thẩm quyền ban hành.