0/11/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật kết hợp cùng Công ty cổ phần sách Alpha B Sáng 3ooks tổ chức Hội thảo “Xuất bản, truyền thông sách Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2021_12/1-12-2021/1.jpg

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao năng lực của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Công ty cổ phần sách Alpha Bookstrong hoạt động xuất bản, phát hành sách khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, nhấn mạnh vai trò của việc lan tỏa các kiến thức khoa học, đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng, tình yêu với khoa học và đề nghị hai đơn vị cần xây dựng kế hoạch hợp tác xuất bản, phát hành sách về lĩnh vực này, cho ra mắt những cuốn sách theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Thời gian qua Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã vượt qua nhiều khó khăn, biên tập - xuất bản các ấn phẩm phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách về khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh mới, trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế số. Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu những ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cũng phải đi đầu trong việc ứng dụng nền tảng số, công nghệ số với nhiều loại hình xuất bản hiện đại, phù hợp với xu thế của khu vực và thế giới.

https://www.vista.gov.vn/vn-uploads/news/2021_12/1-12-2021/1.1.jpg

Lễ ký kết hợp tác và giới thiệu sách giữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật với Công ty cổ phần sách Alpha Books có sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang và Cục trưởng Cục xuất bản Nguyễn Nguyên

Tại Hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác và giới thiệu sách giữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật với Công ty cổ phần sách Alpha Books. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện công tác truyền thông, xuất bản và phát hành sách của mỗi bên, góp phần phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; phát triển văn hóa đọc; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hai bên cùng phối hợp trong việc khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống.