Ngày 29/9/2023, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc sự kiện "Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023". Tham dự Lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức, tập đoàn, và hiệp hội doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, các tổ chức trung gian trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu ấn nút khai mạc Sự kiện Kết nối công nghệ - đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện "Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023"

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Bộ trưởng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ tại một số quốc gia phát triển... Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng thúc đẩy thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong nền kinh tế như: Đề án những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu; Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Đây là những chính sách quan trọng trong tiến trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam từ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn carbon thấp nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong đó, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là nơi có khả năng ứng dụng nhanh nhất các kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn mang lại giá trị gia tăng và đóng góp vào thúc đẩy tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, hệ thống cơ chế, chính sách, chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ gắn mà thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các bộ, ngành đã và đang xây dựng và ban hành đồng bộ hành lang pháp lý và các cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc xây dựng các định chế trung gian bằng các hoạt động như: Sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố lớn, hình thành các điểm kết nối cung cầu công nghệ, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 mang lại cơ hội quan trọng cho các doanh nghiệp để kết nối và chuyển giao công nghệ. Hơn 200 gian hàng đã được sắp xếp thành các khu vực khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực đổi mới công nghệ tại Việt Nam, viện, trường, tổ chức trung gian KHCN, doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, và các công nghệ nước ngoài.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp đã giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới và tìm kiếm cơ hội kết nối cung cấp và cầu cung cấp công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy việc ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại Việt Nam. Sự kiện cũng tạo cơ hội cho các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về các vấn đề quan trọng thông qua nhiều diễn đàn chuyên biệt, bao gồm công nghệ và năng lượng, xu hướng công nghệ mới như công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng xanh, công nghệ phục vụ sức khỏe và công nghệ công nghiệp 4.0. Cũng có diễn đàn về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững.

Sự kiện còn là cơ hội để các tổ chức và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và tư vấn về các chính sách, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, và tiêu chuẩn chất lượng. Các doanh nghiệp cũng có thể tìm hiểu về nguồn vốn từ các quỹ và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chứng kiến lễ ký kết 8 biên bản hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu tham quan một số gian hàng tại sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm nay

Kể từ khi bắt đầu tổ chức sự kiện này cách đây 11 năm, đến nay đã có nhiều kết quả quan trọng như tìm kiếm và cung cấp thông tin về hàng ngàn nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước, hàng trăm hồ sơ chuyên gia công nghệ phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Đã có khoảng 3.000 quy trình, công nghệ, thiết bị, sản phẩm được giới thiệu từ hơn 1.000 viện, trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các tổ chức khoa học và công nghệ địa phương.

Nguồn :tin từ trang web.vista.gov.vn .của thông tin KH&CN quốc gia