Kháng thuốc kháng sinh (AMR) xảy ra khi vi khuẩn, virus, nấm và kí sinh trùng thay đổi theo thời gian và không còn đáp ứng với thuốc, làm cho bệnh nhiễm trùng khó điều trị hơn và làm tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và có thể gây tử vong. Do tình trạng kháng thuốc, thuốc kháng sinh và các loại thuốc chống vi trùng khác trở nên vô hiệu và nhiễm trùng ngày càng trở nên khó hoặc không thể điều trị được. Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh làm cho việc điều trị bệnh nhiễm khuẩn trở nên khó khăn, thậm chí không thể điều trị được. Nhiễm khuẩn do vi khuẩn đề kháng buộc bác sĩ phải sử dụng thuốc kháng sinh thay thế, thường có độc tính cao hơn dẫn đến thời gian nằm viện kéo dài và gây ra tốn kém chi phí y tế. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

 

1. Sciencedirect

1. Metagenomic Analysis Reveals Antibiotic Resistance Profiles in Tissue Samples from Patients with Diabetic Foot Infections
Journal of Global Antimicrobial Resistance Available online 10 June 2023
Xiujuan Zhang, Haihui Li, Zhenjun Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716523000863/pdfft?md5=1aec6bde87b9e3303ea21027c1ad08a3&pid=1-s2.0-S2213716523000863-main.pdf

2. Comparison of antibiotic resistance rates and outcomes among older adult patients with urinary tract infections living in long- term care hospitals and the community
Geriatric Nursing 1 July 2023
Ho Sub Chung, Myeong Namgung, Sung Jin Bae
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197457223001489/pdfft?md5=3489c07d253e42fc8d2383e5c042f8d5&pid=1-s2.0-S0197457223001489-main.pdf

3. Prevalence of antibiotic resistance of Staphylococcus aureus in cystic fibrosis infection: A systematic review and meta-analysis
Journal of Global Antimicrobial Resistance Available online 19 May 2023
Xuemei Xu, Xiang Zhang, Danyal Abbasi Tadi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213716523000826/pdfft?md5=2b1183daa3bae1ce4b9344d5d732abd8&pid=1-s2.0-S2213716523000826-main.pdf

Nguồn:từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN Quốc gia