Ngày 1/8/2022 tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER - Partnership for Higher Education Reform). Dự án từng được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố với truyền thông vào tháng 8/2021, hướng đến hỗ trợ ba cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Đà Nẵng phát triển bền vững và tự chủ hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp; xa hơn là cải thiện chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực quản trị và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án

PHER sẽ giới thiệu, cập nhật những phương pháp dạy và học mới hiện đại, chú trọng phát triển kỹ năng mềm và áp dụng kiến thức vào cuộc sống để ba đại học triển khai. Bên cạnh đó, PHER giúp các đại học trên phương diện quản trị thông qua giới thiệu, hỗ trợ xây dựng, triển khai các phương thức, mô hình, công cụ quản trị hiện đại, hiệu quả; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm quản trị với những lãnh đạo đại học trên thế giới.

Ngoài ra, Dự án sẽ cùng ba cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện các chương trình hỗ trợ nghiên cứu; cũng như hình thành các chương trình hợp tác đào tạo và liên kết giữa Đại học - Doanh nghiệp, giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. PHER sẽ tăng cường khả năng kết nối mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam với quốc tế thông qua việc hình thành và vận hành các nhóm nghiên cứu mạnh trong một số lĩnh vực ưu tiên; thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp và khu vực tư nhân bằng cách hỗ trợ các đại học chủ động tìm kiếm, kết nối và chứng minh khả năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng và xã hội.

Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAUD) tài trợ theo hình thức hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại và giao cho Đại học Indiana, Hoa Kỳ làm đơn vị thực hiện dự án. Dự án kéo dài 5 năm, bắt đầu từ năm 2022, với kinh phí 14,2 triệu USD.