Việc khởi động cổng dữ liệu quốc gia (https://data.gov.vn) là bước đột phá để thay đổi thói quen, hành vi và cách thức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Đây là bước cơ bản để chuyển đổi từ điện tử hóa hoạt động của cơ quan nhà nước sang xây dựng nền tảng và kiến tạo phát triển xã hội.

Đại diện đơn vị chủ trì triển khai xây dựng, ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cổng dữ liệu quốc gia được xây dựng với mục tiêu  thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước; quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng như giám sát việc chia sẻ dữ liệu. Đây sẽ là nơi từng bước cung cấp các dịch  vụ số mới của quá trình phát triển Chính phủ số cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình, về mình do cơ quan nhà nước  nắm giữ.

Trong giai đoạn đầu, Cổng sẽ ra mắt một số phân hệ cơ bản gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Cổng cũng kết nối tích hợp một số nền tảng như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode... nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ người dùng ở mức tối ưu nhất.

"Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ và thành phần để Cổng sẽ là công cụ, nền tảng và đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt  lõi, là nền tảng trong phát triển chính phủ điện tử", Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Cổng dữ liệu quốc gia trên mạng internet có địa chỉ là https://data.gov.vn; Cổng dữ liệu mở thuộc Cổng dữ liệu quốc gia có địa chỉ là https://open.data.gov.vn. Người sử dụng cũng có thể sử dụng tài khoản PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để truy cập Cổng dữ liệu quốc gia đối với những hạng mục cần định danh.

Cũng tại sự kiện, đại diện các bộ: Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị là Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong việc xây dựng và triển  khai hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia.

Nguồn: doimoisangtao.vn