Ngày 29/7/2022, tại Hải Phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với UBND thành phố Hải Phòng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Các đ/c Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì chương trình.

 

Đ/c Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại chương trình ký kết

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có các đ/c: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các đ/c Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh chương trình ký kết

Về phía lãnh đạo thành phố có các đ/c: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại thành phố Hải Phòng, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đ/c Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy cho biết, thời gian qua, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trên thực tế, những đóng góp này còn khá khiêm tốn. Với mục tiêu phát triển đặt ra rất lớn đối với thành phố Hải Phòng hiện nay, việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố so với yêu cầu về khoa học công nghệ trong tình hình mới còn hạn chế. Vì vậy, buổi làm việc là cơ hội để Hải Phòng tranh thủ ý kiến định hướng, chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Hải Phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác, phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Báo cáo về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020-2021 của thành phố, đ/c Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng và triển khai hơn 20 quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, các quy chế, quy định nhằm triển khai các nghị quyết, chương trình của Trung ương, xác định mục tiêu, định hướng và tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố. Với sự đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào mức tăng trưởng GRDP tăng đáng kể, năm 2020 đạt 40,43%; năm 2021 đạt 41%. Triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển tài sản trí tuệ, thành phố đã hỗ trợ hơn 30 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; 8 doanh nghiệp triển khai dự án ứng dụng, sản xuất thử nghiệm; 9 dự án phát triển tài sản trí tuệ; 4 doanh nghiệp xây dựng đề án chuyển đổi số; 15 dự án nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm hàng hóa thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ quản trị chất lượng tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của các nước tiên tiến.. nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng tốt, có sức cạnh tranh cao trên thị trường…

Thảo luận tại chương trình ký kết, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc ứng dụng và thúc đẩy khoa học công nghệ; việc huy động xã hội hóa trong hoạt động khoa học công nghệ; kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; công tác chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng; xây dựng hệ dữ liệu mở phục vụ cho doanh nghiệp và người dân; công tác đào tạo nguồn nhân lực; cơ chế tài chính để khuyến khích các sản phẩm nghiên cứu liên quan đến khoa học công nghệ…

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng tập trung nguồn lực của thành phố và sự hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030. Hai bên cùng hướng tới việc nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ địa phương, phát triển tài sản trí tuệ gắn với thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề then chốt, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại chương trình ký kết, đ/c Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hải Phòng trong hoạt động khoc học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Thành phố đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xem đây là động lực phát triển. Đ/c nhận định, với lợi thế lớn về nguồn nhân lực khoa học công nghệ khi có nhiều trường Đại học đóng trên địa bàn sẽ là điều kiện thuận lợi để Hải Phòng phát triển lĩnh vực này trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của thành phố để có ý kiến với các bộ, ngành liên quan về các cơ chế chính sách. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp, nghiên cứu, đào tạo chuyên gia; đề nghị các Vụ thuộc Bộ và thành phố Hải Phòng sớm cụ thể hóa các nội dung ký kết thành các chương trình hành động cụ thể.

UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ Ký kết chương trình phối hợp

UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung phối hợp: Hỗ trợ Hải Phòng trở thành địa phương thí điểm về triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của vùng Bắc Bộ và cả nước.