Các nhà khoa học tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, đã phát triển một kỹ thuật sàng lọc ung thư buồng trứng mới. Trong bài báo, "Lập hồ sơ hệ thống chuyển hóa của dịch tử cung để phát hiện sớm ung thư buồng trứng", được xuất bản trên tạp chí Cell Reports Medicine, nhóm nghiên cứu đã trình bày chi tiết dấu hiệu và phương pháp được sử dụng để phát triển xét nghiệm.

 

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dịch tử cung của 219 bệnh nhân mắc các giai đoạn ung thư buồng trứng khác nhau hoặc bệnh phụ khoa lành tính. Không có bệnh nhân khỏe mạnh được thử nghiệm. Việc phân tích 1.213 chất chuyển hóa đã được thu hẹp chỉ còn bảy chất có liên quan đáng kể với ung thư buồng trứng.

Khi kiểm tra khả năng chẩn đoán, nghiên cứu cho thấy độ chính xác tổng thể là 88% với phương pháp bảy điểm đánh dấu so với 79% với xét nghiệm đánh dấu máu CA125 hiện có. Nhóm tác giả đề xuất rằng nghiên cứu của họ xác định các chất chuyển hóa cụ thể như những chỉ số xuôi dòng của gen và protein liên quan đến sự hình thành khối u và "...không chỉ tiết lộ đặc điểm trao đổi chất trong dịch tử cung của bệnh nhân phụ khoa mà còn thiết lập một phương pháp không xâm lấn để chẩn đoán sớm ung thư buồng trứng”.

Mặc dù xét nghiệm này cho thấy mức độ âm tính giả thấp hơn so với xét nghiệm máu hiện có, nhưng nhóm kiểm soát khỏe gồm những người không bị ung thư hoặc bệnh phụ khoa lành tính lại bị thiếu trong nghiên cứu. Nếu không có sự kiểm soát lành mạnh, tỷ lệ dương tính giả với xét nghiệm là không rõ ràng. Nghiên cứu tiếp theo trong tương lai có thể làm rõ vấn đề này.

Thách thức đối với bất kỳ phương pháp sàng lọc rối loạn tiền chẩn đoán nào là xác định bệnh và tránh dương tính giả. Mặc dù xét nghiệm chỉ được thực hiện bởi những người có dấu hiệu chẩn đoán bệnh có thể là một xác nhận quan trọng, nhưng việc sàng lọc để phát hiện các dấu hiệu bệnh trước khi chẩn đoán có nghĩa là phương pháp sàng lọc được áp dụng cho hầu hết những quần thể khỏe mạnh.

Ung thư buồng trứng sẽ chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1,3% phụ nữ trong dân số (vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ), vì vậy trong dân số 1.000 người được sàng lọc, hy vọng sẽ tìm thấy 13 người (hoặc ít hơn vì nguy cơ 1,3% đã qua suốt đời) có nguy cơ mắc các dấu hiệu sớm của bệnh.

Giả sử xét nghiệm có tỷ lệ dương tính giả là 12%. Trong trường hợp đó, trong cùng một quần thể 1.000 người, 120 phụ nữ khác không có rủi ro cũng sẽ cho kết quả dương tính, khiến xét nghiệm có độ chính xác thấp hơn 10% và có khả năng gây báo động cũng như các thủ tục chẩn đoán xâm lấn không cần thiết.

Nếu được công bố rộng rãi, kết quả xét nghiệm âm tính sẽ có độ tin cậy khoảng 98%, ngay cả với tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả là 12%. Tỷ lệ đó giảm đáng kể khi xét nghiệm chỉ nhắm vào những bệnh nhân có dấu hiệu chẩn đoán, vì khoảng 12% sẽ nhận được kết quả âm tính giả.

Không chắc đã tìm thấy một công cụ sàng lọc chẩn đoán ung thư buồng trứng độc lập cho dân số nói chung, nhưng nghiên cứu sâu hơn có thể chứng minh điều ngược lại.