Trong khuôn khổ sự kiện “Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI4VN” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 21-22/9/2023, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn của Tập đoàn Vingroup, Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU) đã công bố “Nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung Openscience.vn”. Đây là nền tảng được Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) tài trợ xây dựng phục vụ nghiên cứu, phát triển Trí tuệ nhân tạo nằm trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc sự kiện

Nền tảng này cho phép cộng đồng nghiên cứu trong nước đóng góp và chia sẻ các bộ dữ liệu dùng chung, qua đó giảng viên, sinh viên, học viên trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có thể khai thác nền tảng để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo.

Nhằm mở rộng phạm vi triển khai và vận hành nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ dùng chung Openscience.vn. Ngày 22/9/2023, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty FPT Smart Cloud, và Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam đã thực hiện Lễ Ký kết Hợp tác Phát triển Nền tảng chia sẻ dữ liệu Openscience.vn hướng tới mục tiêu chung thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu KH&CN dùng chung tại Việt Nam. Đại diện 4 đơn vị tham gia ký kết bao gồm:

1. TS. Trần Đắc Hiến - Cục trưởng - Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (NASATI).

2. PGS. TS. Nguyễn Long Giang - Phó Viện trưởng - Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam IOIT.

3. Ông Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc Công ty FPT Smart Cloud

4. PGS. TS. Bùi Thu Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam

Chứng kiến tại lễ ký kết là Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chứng kiến Lễ ký kết

Các đơn vị thống nhất các nội dung ký kết, theo đó:

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phụ trách phát triển nội dung và cơ chế vận hành Nền tảng.

Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ về nghiên cứu phát triển công nghệ của Nền tảng.

Công ty FPT Smart Cloud đồng hành, hỗ trợ hoạt động vận hành cho nền tảng với các dịch vụ đặt tiêu chuẩn quốc tế dựa trên thế mạnh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo FPT.AI & Điện toán đám mây FPT Cloud.

Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam tuyên truyền, quảng bá nền tảng cho các đơn vị thành viên FISU.

Tất cả cùng hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu KH&CN dùng chung tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chứng kiến Lễ ký kết

Tiếp theo chương trình, các thành viên Ban điều hành Nền tảng quản lý dữ liệu khoa học và công nghệ dùng chung Openscience.vn ra mắt, gồm các thành viên:

Trưởng ban:

- TS. Trần Đắc Hiến - Cục trưởng, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Các Phó ban:

- Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- PGS. TS Nguyễn Long Giang - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Ông Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc Công ty FPT Smart Cloud.

- PGS. TS. Bùi Thu Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam.

Các ủy viên:

- ThS. Phùng Công Định - Giám đốc Trung tâm Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Khoa học và Công nghệ - Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

- TS. Võ Sỹ Nam - Giám đốc Trung tâm Tin Y Sinh, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thuộc Tập đoàn Vingroup.

- TS. Đinh Văn Dũng - Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- TS. Nguyễn Việt Cường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tích hợp thông minh (INT2), thành viên Tập đoàn HPC SYSTEMS (Nhật Bản).

Ban điều hành ấn nút ra mắt Nền tảng Openscience.vn

 

Ban điều hành ấn nút ra mắt Nền tảng Openscience.vn

Kết thúc chương trình lễ ký kết và ra mắt Nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung Openscience.vn. Các đại biểu lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm.

Nguồn từ trang web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia