Ngày 15/2/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cập nhật Chiến lược Quốc gia về Phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI) đến năm 2030 của Liên bang Nga (Chiến lược), đánh dấu một bước quan trọng trong việc định hình tương lai của Nga trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, vào ngày 11/10/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành phiên bản đầu tiên của Chiến lược với mục tiêu cụ thể là bảo đảm sự phát triển nhanh chóng của AI tại Nga, cũng như thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này, cải thiện khả năng cung cấp thông tin và tài nguyên tính toán cho người dùng, và nâng cao hệ thống đào tạo nhân sự chuyên môn.

Trong phiên bản cập nhật của Chiến lược, một trong những điểm mới là nhấn mạnh vào "sự thay đổi trong tình hình kinh tế, các biện pháp hạn chế đơn phương từ các quốc gia không thân thiện, và các biến động trên thị trường từ năm 2022 - 2023 đã đặt ra những thách thức mới cho Nga". Những thách thức này bao gồm thiếu năng lực xử lý dữ liệu, thiếu phát triển các giải pháp AI trong nước, thiếu nhân lực lành nghề và nghiên cứu, đổi mới trong lĩnh vực AI.

Chiến lược nhấn mạnh về việc cải thiện năng lực tính toán, phát triển giải pháp AI trong nước, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực nghiên cứu, và khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực AI. Chiến lược cũng nêu rõ về "các rào cản quốc tế đang gây trở ngại cho sự phát triển của công nghệ AI tại Nga".

Ngoài ra, Chiến lược cũng cập nhật các nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ trong việc phát triển và sử dụng công nghệ AI, bao gồm minh bạch và khả năng giải thích về hoạt động của AI, quyền truy cập không phân biệt đối xử vào thông tin về thuật toán, và các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc sử dụng AI gây tổn hại hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Mục tiêu của Chiến lược đến năm 2030 là ngành công nghiệp và phát triển AI của Nga sẽ đóng góp vào tổng sản phẩm và dịch vụ hàng năm ít nhất 60 tỷ rúp, so với con số 12 tỷ rúp năm 2022; số lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành AI từ các trường đại học sẽ tăng từ 3.000 người lên 15.500 người trong cùng thời kỳ. Và đặc biệt, Chiến lược nhấn mạnh rằng mức độ tin cậy của người dân đối với công nghệ AI sẽ tăng lên trên 80% vào năm 2030, so với 55% năm 2022.

Nguồn:từ trang web::vista.gov.vn..của cục thông tin KH&CN quốc gia