Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa”. Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu với 60 bài báo khoa học của các giảng viên 2 khoa Điện và Điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, các nhà nghiên cứu, giảng viên từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Huế, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Hàng Hải Việt Nam... Hội nghị tổ chức báo cáo tại 5 tiểu ban chuyên môn, đã lựa chọn được 5 báo cáo xuất sắc để tôn vinh và trao chứng nhận bài báo xuất sắc.

 

Các báo cáo xuất sắc được tôn vinh và trao chứng nhận bài báo xuất sắc trong Hội nghị

Hội nghị đã được nghe tham luận của PGS.TS. Nguyễn Quang Địch về: Những xu hướng mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa: Góc nhìn từ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Báo cáo trình bày những vấn đề tổng quan về phát triển Điện mặt trời, các vấn đề khoa học liên quan đến hệ thống Tự động hóa trong thiết kế, vận hành, tích hợp các hệ thống điện mặt trời, lưới điện thông minh tích hợp năng lượng tái tạo. Đặc biệt, báo cáo trình bày một số xu thế nghiên cứu, các định hướng về mục tiêu, sản phẩm trong chương trình KC03 và KC05 để các đại biểu có thêm các hướng tiếp cận mới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ sát với mục tiêu, định hướng sản phẩm của chương trình. Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về xu hướng chuyển đổi số, sản xuất thông minh và định hướng đào tạo ngành điện trong giai đoạn hiện nay; các vấn đề cốt lõi về nhu cầu, sự cần thiết đưa các nội dung chuyển đổi sổ vào chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học.

PGS.TS. Nguyễn Quang Địch - Giám đốc Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày tham luận: Những xu hướng mới về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa: Góc nhìn từ phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

TS. Phạm Văn Minh trình bày báo cáo về: Xu hướng chuyển đổi số, sản xuất thông minh và định hướng đào tạo ngành điện trong giai đoạn hiện nay.