Polypropylene (PP), một trong những loại nhựa được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, đang gây ra vấn đề môi trường toàn cầu do các vấn đề liên quan đến tái chế. Vì thế, nhóm nghiên cứu tại Đại học Sydney đã đưa ra một phương pháp mới để phân hủy loại nhựa rắc rối này bằng một số loại nấm phổ biến.

 

Hầu hết các loại nhựa đều không dễ phân hủy và phải mất nhiều thập kỷ để phân hủy sinh học, dẫn đến gây ô nhiễm đất và hệ sinh thái biển. Một trong những loại nhựa đó là PP, được sử dụng trong mọi sản phẩm, từ bao bì nhựa đến đồ nội thất và đồ chơi. Nhưng liên quan đến chất thải nhựa, PP chiếm tỷ lệ lớn.

PP chủ yếu có tuổi thọ ngắn là do được sử dụng làm bao bì. Trên thực tế, PP bị ô nhiễm bởi các loại nhựa khác, bởi PP được thu gom ở lề đường có xu hướng không được phân loại khi đến các cơ sở tái chế, vì vậy, polypropylene sẽ được đưa đến các bãi rác. Năm 2015, thế giới đã sản xuất 75 triệu tấn PP, trong đó chỉ 1% PP được tái chế. Để giải quyết vấn đề chất thải PP, nhóm nghiên cứu tại Đại học Sydney đã đưa ra kỹ thuật tái chế mới bằng cách sử dụng một số loại nấm.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hai loại nấm Aspergillus terreus và Engyodontium album, thường thấy trong đất và thực vật. Dee Carter, đồng tác giả của nghiên cứu cho rằng: “Nấm rất linh hoạt và được biết là có thể phá vỡ hầu hết các chất nền. Siêu năng lực này có được là do chúng sản sinh ra các enzym mạnh, được bài tiết và sử dụng để phân rã các chất nền thành những phân tử đơn giản hơn mà tế bào nấm sau đó có thể hấp thụ”.

PP đã được xử lý trước bằng tia UV, nhiệt hoặc thuốc thử Fenton, dung dịch axit gồm hydro peroxide và sắt kim loại thường được sử dụng để oxy hóa các chất ô nhiễm. Trong đĩa Petri, nấm được cho vào PP đã xử lý và mức độ phân rã nhựa được phân tích bằng kính hiển vi. Kết quả cho thấy nấm có thể phân hủy PP hiệu quả hơn khi PP được xử lý trước bằng tia UV hoặc nhiệt. Nấm xử lý PP tương đối nhanh, giảm 21% trong 30 ngày và từ 25% đến 27% trong 90 ngày.

Nghiên cứu sâu hơn sẽ xác định các quá trình sinh hóa làm cơ sở cho khả năng phân hủy PP của nấm nhưng hiện nay, nhóm nghiên cứu dự kiến tăng hiệu quả của phương pháp xử lý PP trước khi tìm các nhà đầu tư nhằm mục đích thương mại hóa công nghệ. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí NPJ Materials Degradation.