NÂNG CAO KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Đó chính là chủ đề lớp đào tạo, tập huấn do Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Viện Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trong tuần qua  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nguyên Đại sứ Canada và Áo đã hướng dẫn kinh nghiệm chuẩn bị kiến thức và tâm thế để tham gia thành công vào chuỗi kinh tế quốc tế

Ông Trần Giang Khuê, phụ trách Văn phòng phía Nam của Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt kiến thức về những vấn đề cần lưu ý trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực

Đây thực sự là cơ hội rất hữu ích để các nhà khoa học tiếp cận những kiến thức cần thiết trong quá trình chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ cách thức thương mại hóa đến đàm phán chuyển giao công nghệ; các doanh nghiệp được trang bị phương pháp lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực tiếp nhận để đầu tư đổi mới công nghệ hoặc khởi nghiệp dựa trên các kết quả nghiên cứu KH&CN, cách thức phát triển doanh nghiệp và thương hiệu bền vững trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thế giới và Việt Nam thực thi Hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP.

Các giảng viên đều là những nhà quản lý, giảng viên, chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực Chuyển giao công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Đàm phán hợp đồng kinh tế quốc tế, Marketing và phát triển thương hiệu. 

Lớp đào tạo tập huấn thu hút được gần 100 học viên là nhà khoa học đến từ trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cứu Long và các doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Các học viên đánh giá cao những kiến thức rất giá trị rút ra từ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của các giảng viên và đều mong Ban tổ chức triển khai nhiều lớp đào tạo ý nghĩa như vậy trong thời gian tới.