Trong những năm gần đây, nhu cầu điện tăng cao song song với sự phát triển của kinh tế xã hội, do vậy, quá trình tính toán đưa ra các giải pháp giảm tổn thất tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng tốt để phục vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt là rất cần thiết. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các công ty điện lực đang từng bước ứng dụng nhiều thành tựu của kỹ thuật điện tử, thông tin, máy tính, điều khiển… nhằm hiện đại hóa lưới điện. Dự báo và xây dựng đồ thị phụ tải cũng như thiết kế và vận hành lưới điện phân phối (LĐPP) linh hoạt và tin cậy cho các công ty Điện lực đã và đang được thực hiện mãnh liệt trong thời gian gần đây.

 

Từ nhu cầu thực tế, nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Ngọc Trung tại Trường Đại học Điện lực đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu mô hình mô phỏng thu thập, phân tích dữ liệu và tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối” trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020. Các tác giả đã thực hiện nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình mô phỏng, thu thập, phân tích dữ liệu và tính toán tổng thất điên năng trên lưới phân phối với hệ thống gồm các thiết bị và phần mềm để giải quyết các vấn đề trên lưới điện phân phối của các công ty điện lực dựa trên công nghệ kỹ thuật số và truyền tin thông minh. Thuật toán được đề xuất như thuật toán di truyền, thuật toán bầy đàn. Bên cạnh đó, thuật giải trào lưu công suất cũng cần phải được nghiên cứu và lựa chọn sao cho thời gian tính toán nhanh nhất có thể.

Hệ thống được xây dựng có các chức năng:

- Mô đun tính toán tổn thất điện năng và bù CSPK trên LĐPP theo thuật toán di truyền

- Mô đun dự báo phụ tải ngắn hạn sử dụng thuật toán lai PSO-GA.

Từ các mô đun tính toán tối ưu tổn thất điện năng và bù CSPK trên LĐPP nhóm nghiên cứu đã thiết kế hệ thống đo lường, truyền tin và thu thập dữ liệu về máy tính chủ (server). Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phần mềm tính toán LĐPP hạ áp. Sau đó thử nghiệm hệ thống thiết bị và đánh giá hiệu quả làm việc của hệ thống thiết kế trên LĐPP hạ áp đặt tại Trường Đại học Điện lực. Ngoài ra, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành lắp đặt thiết bị để đo lường và thu thập dữ liệu trên và vận hành thử nghiệm hệ thống thiết bị, phân tích và báo cáo kết quả trên lưới điện phân phối thành phố Hà Nội. Từ kết quả tính toán và đo đạc đã chứng minh được tính khả thi của thuật toán di truyền trong tính toán bù tối ưu công suất phản kháng theo hướng giảm tổn thất công suất tác dụng, điện năng cho lưới điện trung áp.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17956/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.