Các nhà nghiên cứu tại nhiều trường Đại học trên thế giới đã phối hợp thực hiện nghiên cứu làm sáng tỏ mô hình nghiện điện thoại thông minh trên toàn cầu. Đây là nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 100.000 người đến từ các quốc gia khác nhau.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các cuộc khảo sát, phỏng vấn và dữ liệu sử dụng điện thoại thông minh để phân tích các hành vi gây nghiện liên quan đến việc sử dụng thiết bị này. Kết quả cho thấy chứng nghiện điện thoại thông minh đang là mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới với sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực.

Một trong những phát hiện quan trọng của nghiên cứu là những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người ở độ tuổi thiếu niên và đầu hai mươi, dễ bị nghiện điện thoại thông minh hơn. Điều này có thể là do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào điện thoại thông minh để thực hiện các tương tác xã hội, giải trí và thu thập thông tin.

Một quan sát thú vị khác là tác động của các yếu tố văn hóa đến chứng nghiện điện thoại thông minh. Nghiên cứu tiết lộ các quốc gia chú trọng nhiều vào công việc và năng suất, chẳng hạn như Hàn Quốc và Nhật Bản, có tỷ lệ nghiện điện thoại thông minh cao hơn so với các quốc gia có cách tiếp cận thoải mái để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh những hậu quả tiêu cực của tình trạng nghiện điện thoại thông minh, bao gồm giảm năng suất, suy giảm các mối quan hệ xã hội và các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm. Vì thế, cần nghiên cứu sâu hơn và phát triển các biện pháp can thiệp để giải quyết vấn đề đang gia tăng này.

Khi tình trạng sử dụng điện thoại thông minh tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, điều quan trọng là các cá nhân, gia đình và nhà hoạch định chính sách phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc lạm dụng thiết bị này. Nghiên cứu không chỉ như một lời cảnh tỉnh, mà còn cung cấp những hiểu biết có giá trị về mô hình sử dụng nghiện điện thoại thông minh trên toàn cầu, rất hữu ích cho những nỗ lực trong tương lai nhằm giảm thiểu tác động của nó.

Nhìn chung, nghiên cứu mới góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về chứng nghiện điện thoại thông minh trên phạm vi toàn cầu. Thông qua xác định các mô hình và các yếu tố liên quan đến chứng nghiện điện thoại thông minh, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển được các chiến lược hiệu quả nhằm thúc đẩy việc sử dụng điện thoại thông minh theo hướng lành mạnh và giảm thiểu những hậu quả tiêu cực.

Nguôn:từ trang Web:vista.gov.vn.của cục thông tin KH&CN quốc gia