Trong khuôn khổ Tiểu hợp phần 2b1 của Dự án FIRST, Công ty Cổ phần Dịch vụ và truyền thông Minh Việt nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn IDA của Dự án FIRST để thực hiện Dự án "Nghiên cứu và phát triển công nghệ tăng cường thực tế trên thiết bị di dộng - Ứng dụng sản xuất phần mềm hỗ trợ giáo dục cho học sinh mầm non, tiểu học và TCHS" từ năm 2016 đến năm 2018. Dự án do ông Bùi Quang Huy dẫn đầu.

 

Đề tài nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu và làm chủ được công nghệ Tăng cường thực tế-Augmented Reality (AR) từ đó phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ phục vụ cho các lĩnh vực cơ bản của đời sống như y tế, giáo dục, thương mại, giải trí… Phát triển thành công ty dẫn đầu về các sản phẩm ứng dụng công nghệ; tăng cường thực tế (AR) tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực Giáo dục; đủ điều kiện thành lập và phát triển “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tăng cường thực tế” với mục tiêu khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ này.

Sau hai năm nghiên cứu, các tác giả đã làm chủ được công nghệ tăng cường thực tế trong lĩnh vực ứng dụng cho các sản phẩm giáo dục, quảng cáo và giải trí. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ hỗ trợ như Nhận diện hình ảnh, Trí tuệ nhân tạo, Machine Learning… Các chuyên gia tư vấn giáo dục đã khảo sát và nghiên cứu phát triển mô hình ứng dụng CNTT trong hỗ trợ giáo dục. Kết quả các hoạt động nghiên cứu, xây dựng phương pháp được tiến hành sâu và rộng, phổ quát được các trường hợp đang ứng dụng tại môi trường giáo dục Việt Nam, phù hợp với xu thế bùng nổ công nghệ. Từ đó hình thành được phương pháp ứng dụng sản phẩm thực tiễn vào môi trường giáo dục tại Việt Nam, phù hợp với các đặc điểm tâm sinh lý của trẻ từ 3-14 tuổi.

- Về phát triển sản phẩm: Căn cứ theo kế hoạch thực hiện dự án, kết thúc dự án nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và sản phẩm đã đăng ký, bao gồm:

+ Bộ cơ sở dữ liệu/thư viện mô phỏng kiến thức cho học sinh Mầm non (3-5 tuổi), Tiểu học (6-10 tuổi), Trung học cơ sở (11-14 tuổi)

+ Bộ phần mềm hỗ trợ giáo dục ứng dụng công nghệ Tăng cường thực tế (AR): là bộ sản phẩm học và chơi dưới thương hiệu Magicbook cho trẻ em từ mẫu giáo đến hết cấp THCS.

- Về sở hữu trí tuệ: Kết thúc dự án, đến thời điểm hiện tại công ty đã hoàn thành 100% hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ theo hồ sơ đề xuất cho 3 bộ phần mềm bao gồm:  Phần mềm hỗ trợ giáo dục cho học sinh Tiểu học ứng dụng công nghệ tăng cường thực tế giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 1485/2019/QTG cấp ngày 13/3/2019; Phần mềm hỗ trợ giáo dục cho học sinh Trung học cơ sở ứng dụng công nghệ tăng cường thực tế giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 1605/2019/QTG cấp ngày 19/3/2019; Phần mềm hỗ trợ giáo dục cho học sinh Mầm non ứng dụng công nghệ tăng cường thực tế giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 1674/2019/QTG cấp ngày 21/3/2019;

Ngoài ra, Công ty Minh Việt còn hoàn thành đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho thương hiệu Magicbook - Đồ chơi phát triển trí tuệ và đăng ký quyền tác giả cho 05 sản phẩm Magicbook bao gồm: Phần mềm trò chơi Magicbook - Phát triển tư duy giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 2214/2018/QTG cấp ngày 11/5/2018; Phần mềm trò chơi Magicbook - Phát triển từ vựng Tiếng Anh giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 2219/2018/QTG cấp ngày 11/5/2018; Phần mềm trò chơi Magicbook - Phát triển từ vựng Tiếng Việt giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 2209/2018/QTG cấp ngày 11/5/2018;  Phần mềm trò chơi Magicbook - Vẽ hình giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 2218/2018/QTG cấp ngày 11/5/2018;  Phần mềm trò chơi Magicbook - Xếp hình sáng tạo giấy chứng nhân bản quyền tác giả số 2029/2018/QTG cấp ngày 11/5/2018.