Điều trị vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng tia cực tím UVB dải hẹp là một kỹ thuật hiện đại, có hiệu quả trong kiểm soát bệnh vảy nến. Ở Việt Nam, cho đến nay, UVB dải hẹp đã bắt đầu được áp dung trong điều trị bệnh vảy nến nhưng chưa có nghiên cứu nào thống kê hiệu quả điều trị lâm sàng của điều trị vảy nến bằng tia cực tím UVB dải hẹp cũng như đánh giá sự thay đổi của một số yếu tố miễn dịch IL-17, IL-23, TNF-anpha trong máu và tế bào Langerhans ở da.

Do đó, PGS. TS. Nguyễn Văn Thường cùng các cộng sự tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình điều trị bệnh vảy nến thông thường thể vừa và nặng bằng tia cực tím dải hẹp (UVB - 311nm) tại Việt Nam” từ năm 2017 đến năm 2019 với các mục tiêu sau: Đánh giá được kết quả điều trị lâm sàng bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm); xác định được một số thay đổi miễn dịch (IL-17, IL-23, TNFanpha trong máu và Tế bào Langerhans tại da) trước và sau điều trị; và xây dựng được quy trình điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng tia cực tím dải hẹp (UVB-311nm) cho người Việt Nam.